2015 YGS Türkçe Soruları ve Cevapları | Dersimiz Edebiyat
Loading Posts...

2015 YGS Türkçe Soruları ve Cevapları

 

2015 YGS TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI

 

NOT: OSYM 2015 SINAVINDA SORULARIN %20’İNİ YAYINLADI. DİĞER %80’LİK KISMI  DA YAYINLANINCA EKLENECEKTİR.

1.

2.İçtenlikle yaşama sevinci içinde olan, güler yüzlü Anadolu insanı günlük hayatını, sevincini, hasretini türkü yapar kendisine. Kimsenin bilmesini istemediği inancı, sevdası; gönlünde buram buram tüten umudu… Hepsi türkülerin görünmez heybesinde taşınır.

Bu parçadaki altı çizili sözle türkülerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkın sırlarını ve yaşadıklarını saklaması

B) Güncel sosyal olaylara tanıklık etmesi

C) Gelenek ve görenekleri günümüze aktarıp koruması

D) Halkın duygu ve düşüncelerinden beslenmesi

E) Dilden dile gönülden gönüle dolaşması

DOĞRU CEVAP: A

 

3.

4. Şair, geleneğin sürüp giden hazır düşünme kalıplarını parçaladığı zaman gerçek parıltıyı, yani iyi şiiri elde edebilir.

Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir alanında sağlam bir yer edinebilmenin ön şartı, kendini geliştirmektir.

B) Bir şair için nitelikli ürünler ortaya koymanın yolu, alışılmışın dışına çıkmaktır.

C) Şiirde sesini duyurmak isteyen bir genç sanatçı, kendinden öncekileri aşmalıdır.

D) İyi şair olmanın yolu, başkalarını besleyecek kaynaklar ortaya koymaktır.

E) Şiirde yerleşik olan anlayışları yıkmak, genç sanatçılar için zordur.

DOĞRU CEVAP: B

 

5.

6.Tarihi XVIII. yüzyıla kadar uzanan ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan Safranbolu Evleri, Türk mimarisinin önemli örneklerindendir.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Safranbolu, Türk mimarisinin en önemli örneklerine ev sahipliği yapmaktadır.

B) Safranbolu Evleri, Dünya Kültür Mirası Listesi’ne yeni dâhil edilen mimari yapılar arasında yer almaktadır.

C) UNESCO, tarihî Türk mimarisine her geçen gün daha fazla ilgi göstermektedir.

D) Safranbolu Evleri’nin geçmişi birkaç yüzyıl öncesine

kadar uzanmaktadır.

E) UNESCO, geleneksel Türk mimarisini araştırmak için önemli projeleri desteklemektedir.

DOĞRU CEVAP: D

 

7.

8.(I) Tire’ye gidince camileri görmeden sakın dönmeyin. (II) Çoğu XV. yüzyıla ait olan camilerin gerek kubbelerinde gerekse minarelerinde tuğla işçiliğinin en güzel örneklerini bulabilirsiniz. (III) Bu minarelerin kimi “zencirek formu”yla kimi de “çam kozalağı” tarzında yapılmış. (IV) Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Tire’nin daracık sokakları “el sanatları müzesi” sanki. (V) Bu yaşıma rağmen bazı eşyaların nasıl yapıldığını ilk kez orada gördüm. (VI) Örneğin semerin, urganın ve keçenin yapılışını, bunların son ustalarını izleyerek öğrendim.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) cümlede, ziyaretçilere yönelik bir öneride bulunulmuştur.

B) cümlede, bazı yapılarda hangi malzemenin kullanıldığı belirtilmiştir.

C) cümlede, yapılarda kullanılan yapım tekniklerinden söz edilmiştir.

D) cümlede, tarihî yapılarla ilgili bilgi verilmiştir.

E) cümlede, önceki cümlede belirtilenle ilgili bir açıklama yapılmıştır.

DOĞRU CEVAP: D

9.(I) Çocuk, anne babasını örnek alarak, onlarla özdeşleşerek kişilik geliştirir. (II) Gerçekten çocuklukta anne babaya benzemek çocuğa yetmektedir. (III) Çünkü çocuğun gözünde anne babası en akıllı, en yanılmaz kişilerdir. (IV) İlkokul çağında ise öğretmen en iyi, en üstün örnektir onun için. (V) Ergenlik döneminde anne baba artık kusursuz örnek olmaktan çıkar. (VI) Genç; eleştirici gözle baktıkça beğenmediği, kendine aykırı gelen pek çok özellik bulmaya başlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden

itibaren çocukta, anne babasıyla ilgili düşünce değişikliğinden söz edilmektedir?

A)II    B) III. C)IV.         D) V.          E) VI.

DOĞRU CEVAP: C

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Bir sanatçının doğal çevresi, elbette içinde yaşadığı ülkedir. Onun bu çevreyle içten bağlantılı olmaması düşünülemez kuşkusuz. Ancak konu, tek başına estetik bir değer taşımadığından, nereden alınırsa alınsın sanatçının yaratıcı kişiliğiyle kaynaşarak sanat eserine dönüşür.

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dolayısıyla yabancı bir konuyla yerli bir eser vermek her zaman mümkündür

B) Yani estetik yaratımı besleyen güç, sanatçının bağlı olduğu gelenektir

C) Başka bir deyişle, eserin belirleyeni yazarın

yaşadığı çevredir

D) Kaliteyi elde etmek ancak bu yolla mümkündür

E) Bu bakımdan sanatçının başarılı olması işlediği konuya bağlıdır

DOĞRU CEVAP: A

 

23.

24.

25.

Gençken, yazdıklarına daha bir güvenir, onları önemser şair, ayıklamak değil çoğaltmak ister dizelerini: “Biraz daha yazmalıyım… Daha, daha…” diye düşünür. Sanır ki ne kadar çok yazarsa o kadar ağırlıkla kanıtlayacaktır kendisini. Şiirini önemserken kendini önemsemektedir aslında: Bütün güzel dizeleri o yazmıştır! Oysa yaşlandıkça yazdıklarını daha fazla irdeleyip onlar üzerinde daha çok düşünür.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şair olgunlaştıkça daha titiz ve seçici bir kimliğe bürünür.

B) Şairler kendi şiirleriyle ilgili gerçekçi değerlendirmeler yapamazlar.

C) Şairi şiir yazmaya iten asıl neden kendini benimsetme düşüncesidir.

D) Gençlik döneminde yazılan şiirlerin kalıcılık oranı yüksektir.

E) Şairlerin okur kitleleri dönemsel olarak değişmektedir.

DOĞRU CEVAP: A

27.

28.

29.

30.

31.

Kendisini yazdıracak olan şeyi bulduktan sonra iç içe geçen iki sorun yaşıyorum. Birincisi öykünün ilk cümlesi, diğeri bu öyküyü kim anlatacak? Yazar mı, tanık olan mı, yaşayan mı? Genellikle birinci tekil kişi ağzından anlatmayı tercih ediyorum. Yazdıklarıma asla acımıyorum. Bu yüzden bir öykü için yüzlerce sayfa yazsam da geriye pek az sayfa kalıyor. Benim için öykünün başlangıcını yazmak bir işkence, sonunu yazmak ise gerçek bir haz. Galiba sondaki hazzı yaşamak için baştaki işkenceye katlanıyorum.

Bu parçada kendisinden böyle söz eden bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üslup konusunda hassas davranmaktadır.

B) Yazdıklarına karşı eleştirel bakabilmektedir.

C) Bireysel konulara ağırlık vermektedir.

D) Anlatıcı kimliğini önemsemektedir.

E) Amacına ulaşma yolunda sıkıntılara katlanmaktadır.

DOĞRU CEVAP: C

 

33.

 

34- 35. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

34.

35.

 

36- 37. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

36.

37.

 

38- 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

38.

39.

40.

Yükleniyor...