9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 120 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2017-2018) | Dersimiz Edebiyat
Loading Posts...

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 120 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2017-2018)

 13. “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.” dizesinde şair “ben” sözünü kullanarak hangi edebî sanattan yararlanmıştır?

A) Kişileştirme  B) Benzetme  C) İstiare  D) Mecazımürsel   E) İntak

 

14. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

·         Hece ölçüsü Türklerin millî ölçüsüdür. (D)

·         Ağır bir aydınlık, bildiğin şafak değil.” dizesinde sayı sıfatı  kullanılmıştır.(Y)

·         Şiirin nazım türünü konusu belirler. (D)

 

3 NOLU ÇIKIŞ

 

İsterseniz diğerlerini cevaplayalım.

 

·         Kır ve doğa güzelliklerini konu edinen şiirlere pastoral şiir denir. (D)

·         İkiden fazla dizeden oluşan nazım birimine beyit denir. (D)

·         Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar. (D)

·         Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde soru işareti kullanılır. (Y)

 

Yükleniyor...