9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 154  (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 — Vah zavallı çocuğum, dedi…

Genç kız haşin bir tavırla başını kaldırdı, gözlerinde vahşi bir kinle:

— Baba sen merhametini öteki çocuklarına saklasan daha iyi edersin, bakalım akıbetleri ne olacak?dedi.

Fikret, söylediği gibi iki hafta sonra Adapazarı’na gitti. Hayriye Hanım dolapları son bir defa altüst

ederek kızına üç beş parça eşya bulmak istedi. Fakat genç kız bunları hakaretle reddetti. Kezalik ailesinden kimsenin Adapazarı’na kadar kendisine refakat etmesine razı olmadı…

— Ben bu evden bir hizmetçi gibi çıkıyorum… Teşrifata lüzum yok, dedi.

Gideceği gün yalnız babasıyla Ayşe’nin Haydarpaşa İstasyonu’na kadar beraber gelmelerine razı

oldu.

Evden çıkarken kardeşlerine veda etmedi, ağlayarak boynuna sarılmak isteyen annesini sinirli bir

hareketle göğsünden itti…

Yalnız tren yürümeye başladığı zaman babasının gözlerindeki dilsiz ve ümitsiz elemden biraz rikkate

gelir gibi oldu. Vagonun penceresinden eğilerek:

— Üzülme baba, dedi. Pek darda kalırsan bana gelirsin… Sana kendi evladım gibi bakarım.

Ağacın yapraklarından biri böylece kopup gitmiş oluyordu.

 

 

Şevket, evdeki eğlenceli hayatı sürdürebilmek için banka kasasından gizlice para alır. Parayı yerine

koyamaz. Hapse düşer, böylece ağacın ikinci yaprağı da düşer. Şevket’in hapse düşmesiyle Ferhunde evi terk eder.

Leyla kendisini zengin bir Suriyeli olarak tanıtan Abdülvehhap Bey ile nişanlanır. Fakat Abdülvehhap Bey ile Necla evlenir, Suriye’ye giderler. Böylece ağacın üçüncü yaprağı da düşer.

Necla, Beyrut’ta hayallerini süsleyen saray yerine tavuk kümesini andıran bir eve iner. Abdülvehhap

Bey’in oldukça fakir bir insan olduğunu anlar. Üstelik iki de karısı vardır. Necla dönmek için babasından defalarca izin ister fakat Ali Rıza Bey, bu istekleri reddeder.

Leyla, zengin ve evli bir avukatla yakınlaşır. Durumu öğrenen Ali Rıza Bey, Leyla’yı evden kovar.

Böylece dalın son yaprağı da kopmuş olur. Ali Rıza Bey rahatsızlanır, felç geçirir. Leyla, avukatın Taksim’de tuttuğu eve yerleşir. Bir süre sonra hastalanan Leyla, eve dönmek ister. Ali Rıza Bey, Leyla’nın eve dönmesini kabul eder ama kendisi evden ayrılır. Adapazarı’na, kızı Fikret’in yanına gider. Fikret’in mutsuz olduğunu görür. İstanbul’a döner ama eve gitmez, sokaklarda dolaşır. Hastalığının derecesi artar, eski bir arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılır. Uzun bir süre hastanede yatar.

Bir gün Hayriye Hanım ile Leyla hastaneye gelirler, Ali Rıza Bey’i hastaneden çıkarıp Taksim’deki eve

götürürler. Ali Rıza Bey, orada iyileşir. Hayatlarını Taksim’deki bu evde sürdürürler.

 

 

Reşat Nuri Güntekin, Yaprak Dökümü