9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 172 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2017-2018) | Dersimiz Edebiyat
Loading Posts...

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 172 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2017-2018)

 SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

a. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma

Hazırlıklı Konuşma

Konusu ve amacı belli olan, nerede ve ne zaman yapılacağı önceden bilinen, bir plana göre hazırlanıp dinleyiciler önünde yapılan konuşmaya hazırlıklı konuşma denir. Hazırlıklı konuşmada hazırlık, planlama ve sunum aşamaları bulunur.

 

1. Hazırlık

a. Konuyu, amacı ve hedef kitleyi belirleme

b. Konuşma konusuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapma

 

2. Planlama

a. Konuşmanın temel bölümlerini belirleme

b. Her bölümde vurgulanacak hususları belirleme

c. Konuşma içeriğini süreye göre düzenleme

ç. Konuşma metnini ve notlarını hazırlama

d. Konuşmada kullanılacak görsel ve işitsel araçları hazırlama

e. Konuşma provası yapma

 

3. Sunum

a. Mekânı, hedef kitleyi, konuyu ve amacı dikkate alarak konuşma

b. Etkili bir başlangıç yapma

c. Önemli noktaları vurgulama

ç. Konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanma

d. Konuşmada gerektiğinde özetlemelere başvurma

e. Konuşmayı etkili biçimde sonlandırma

f. Konuşmayı planlanan sürede tamamlama

 

b. Sözlü İletişim Uygulamaları

Hazırlıklı konuşma aşamaları doğrultusunda, Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları adlı romanını tanıtan bir konuşma yapınız. Konuşurken doğru telaffuzun gerektirdiği boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ediniz; gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınınız.

 

Not: Konuşmanızın içeriğini deyim, atasözü, vecize, terim, alıntı, kısa hikâye, anı, şiir, fıkra, söz sanatları, istatistiklerden yararlanma vb. unsurlarla zenginleştirebilirsiniz.

Yükleniyor...