9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 197  (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 Görümce — Hiç unutur muyum? O gün mahalleye rezil olduk! Bir araba bile yoktu! Sen ağabeyime

dua et!..

Gelin — Affetmişsin sen onu! Ben geldiğimde eviniz çırılçıplaktı! Ben geldim de her tarafı döşedim

dayadım!

Görümce — (Tel dolabı açık görür. Boş ciğer tabağını alır) Kim yedi bunu?

Kaynana — (Telâşla) Ne? Kim, kim kim yedi?!..

Gelin — Kedi!

Görümce — Kedi mi?

Kaynana — Hangi kedi?

Gelin — Hangi kedi olacak? Sizin açgözlü Mercan!

(…)

Gelinin korktuğu başına gelir. Eşi, getirdiği ciğeri kediye kaptırdığını düşündüğü karısını boşayıp boşamayacağını sormak için imamı çağırır. Daha sonra gerçek ortaya çıkar, tel dolabı gece baklava

yemek için mutfağa giren kayınbabanın açık bıraktığı anlaşılır. Böylece gelin de boşanmaktan kurtulur.

Necati Cumalı, Bütün Oyunları: 1

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Komedi (Komedya): Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü ögelerle iç içe yansıtan

tiyatro türüdür. Korkaklık, cimrilik, dalkavukluk gibi huy ve davranışlar abartılarak seyirciyi güldürürken düşündürmek amaçlanmıştır. Konular günlük yaşamdan alınır. Kahramanlar, halk kesiminden kimselerdir. Üç birlik kuralına uyulur. Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutar. Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır. Manzum olarak yazılır, beş perdeden oluşur, aralıksız oynanır. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Koro perde görevini üstlenir. Komedinin en önemli temsilcileri Eski Yunan edebiyatında Aristophanes (Aristofanes) ve XVII. yüzyıl Fransız edebiyatında Molière’dir.