9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 205 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2017-2018) | Dersimiz Edebiyat
Loading Posts...

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 205 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2017-2018)

 SAFİYE: On lira mı? On lira ha? Sen kendini mirasyedi sanıyorsun galiba?

TARIK: Beş tane çocuğu varmış.

SAFİYE: (…) (Tarık tıraş takımlarını acele toplar, tartışmaktan kaçmak ister) Ne oldu, ne kaçıyorsun?

TARIK: (Masum) Ben yine eski yerime gideyim, daha iyi.

SAFİYE: Peki peki, sustum işte. (Tarık zaten kalmaya gönüllüdür, takımları tekrar yerleştirir) Ben burada meteliğin hesabını yapıyorum.. Hem sana ne canım? Onun kimi kimsesi yokmuş, elbet söner

öylesinin ocağı. Biz öyle miyiz? Üç oğlumuz var bizim…

TARIK: (Acı) Hah!!

SAFİYE: O ne demek?

TARIK: Ne demek olacak? Bir gün başkalarına muhtaç olacağımıza çocuklarımıza muhtaç olacağız.

Ne fark var?

SAFİYE: Çook…

TARIK: Üstelik biri ipsiz serserinin biri.. Öteki dersen…

SAFİYE: Tarık!

B.ANNE: Uşaklar!

SAFİYE: (Bıkkın) Ne var anne?

B. ANNE: Affedersin kızım, o çocuğa söyledim ama, zavallı bir şey anlamadı her halde. Gümüşleri

parlatmayı sakın unutmayın olur mu?

SAFİYE: (Kocasına endişe ile bakar) Olur anne.

TARIK: (Donuk) Altın kupaları da çıkar. (…) Atlas perdeleri de as. Halı denklerini de açın. (Bağırır)

Gülsene!

SAFİYE: Ne bağırıyorsun?

TARIK: Bağıran kim? Nükte yapıyorum. (Pencereden eski bir tango duyulur, sözler anlaşılmaz) (…)

yine başladılar. Bu sefer de bu. (Pencereye atılır) Şimdi ben sizin (…)

Yükleniyor...