9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 213  (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 YAZMA ÇALIŞMALARI

a. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Kısa Oyun Yazma Aşamaları

1. Hazırlık

a. Konu ve temayı belirleme

b. Oyundaki kişileri ve özelliklerini belirleme

2. Planlama

a. Sahneyi / sahneleri belirleme

b. Dramatik örgüyü belirleme

c. Çatışmayı belirleme

3. Taslak Metin Oluşturma

a. Dekor ve kostümle ilgili ayrıntıları yazma

b. Hareketlere ait betimlemeleri yazma

c. Diyalog ve monolog oluşturma

4. Taslak Metni Geliştirme ve Düzeltme

a. Metin tutarlılığını değerlendirme

b. Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme

5. Yazılan Metni Paylaşma