9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 234 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 

7. Ünite

YAZMA ÇALIŞMALARI

a. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Öz Geçmiş Yazma Aşamaları

1. Kişisel Bilgiler (isim, doğum tarihi ve yeri, medeni

durum, askerlik durumu vb.)

2. İletişim Bilgileri (adres, telefon, e-posta vb.)

3. Öğrenim Bilgileri

4. İş Deneyimi

5. Yeterlilikler (bilgisayar, yabancı dil vb.)

6. İlgi Alanları

7. Ödüller (varsa)

8. Referanslar (istenirse)

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

1. Kendinizi ve yakından tanıdığınız birini tanıtınız.

2. İki anlatım arasındaki farkı değerlendiriniz.