9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 245 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 Metni Anlama ve Çözümleme

1. “Bilmem yazdıklarımı izliyor musunuz, izliyorsanız, ulusal bir bileşim için klâsik sanatımızdan, halk sanatımızdan yararlanmamız gerektiği konusunda nasıl direndiğimi elbet görmüşsünüzdür.” cümlesinde altı çizili kelime grubunun anlamını metnin bağlamından hareketle belirleyiniz.

 

Ulusal bir birleşim > sıfat tamlaması grubu şeklindeki bu kelime grubunda  milli birlikteliğin getirdiği bir oluşumdan bahsetmektedir.

 

2. Attilâ İlhan’ın mektubunun yazılma amacını belirleyiniz.

 

Edebi  mektuptur.Sanatsal düşüncelerini dile getirmek amacıyla yazılmıştır.

 

3. Mektubun bölümlerini Attilâ İlhan’ın mektubu üzerinde gösteriniz.

 

1. Hitap Bölümü: Üstadım efendim diye başladığı bölümdür.

2. Giriş Bölümü:Birinci paragraf giriş bölümüne örnektir.

3. Gelişme Bölümü: Bilmem yazdıklarımı izliyor musunuz… diye başlayan 2.paragrafın sonuna kadar gelişme bölümüdür.

4. Sonuç Bölümü: Son bölüm de sonuç bölümü olarak karşımıza çıkar.

 

4. Mektuptan, yazarın sanat görüşüyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

 

Frenk şairlerin 5.kuşaklarının bilinip kendi klasik şairlerinin bilinmemesinden yakınmaktadır. Özellikle gençlerin divan şairinden de etkilenmemeleri için gazel,kaside gibi türlerden bahsedilmesi gerektiğini vurguluyor.

 

5. Mektubun türünü ve bu türün içerik, dil ve anlatım özelliklerini metinden hareketle belirleyiniz.

 

Tür: Edebi mektup

İçerik: Divan edebiyatının da tanınması ve sanatın bir bütün düşünülmesi

Dil ve Anlatım: Sade bir anlatım tercih edilmiştir. Samimi bir edayla yazılmıştır.

 

6. Attilâ İlhan’ın mektubunda ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumları; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

 

Sanatçı burada sanatla ilgili kişisel düşüncelerini dile getirmiştir. dolayısıyla bunların nesnelliği konuşmak çok doğru olmasa da anlattığı düşüncelerin tutarlılığını konuşabiliriz ki kendi içinde tutarlıdır.

 

7. Attilâ İlhan’ın mektup metninden hareketle yazarın edebiyat anlayışı hakkında neler söylenebilir?

Değerlendiriniz.

Ulusal bir birleşime varmak isteyen gençlere edebiyatın halk edebiyatı divan edebiyatı diye ayrı ayrı sunulmaması gerektiğini anlatmaktadır. Edebiyat bir bütün halinde değerlendirilmelidir.

Yazarın Biyografisi

Attilâ İlhan (1925-2005): İzmir’de doğdu. İstanbul Işık Lisesinden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etti. Yayınevi danışmanlığı ile çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık ve yöneticilik yaptı. Mavi adlı edebiyat dergisini çıkardı. Toplumcu gerçekçi şiir anlayışına sahip olan şair, geleneğin birikiminden yararlanan modern bir söyleyiş geliştirdi. Yapıtlarıyla çeşitli ödüller kazandı. Şair kimliğiyle tanınmakla birlikte deneme, eleştiri, roman, senaryo gibi pek çok türde eser verdi. Sanatçının Kurtlar Sofrası romanı ile Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Elde Var Hüzün adlı şiirleri tanınmış eserlerindendir.