9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 250 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 6. Metin

Nur-i Aynım Efendim

(22 Rebiyülevvel 1280/6 Eylül 1863)

Bu hafta dahi bir kıta mektubunuzu aldım, sıhhat ve afiyet haberinizden memnun oldum. Ali Sedat’ın ve Fatma Aliye’nin gözlerini öperim. Sairlere selam ederim. Tahririnizden anlaşıldığına göre, Ali Sedat Bosna esvabı giymeyecektir. Binaenaleyh nafile yaptırıp götürmeyelim. Bu surette ona nasıl hediye hazır edelim, kendisinden sorunuz, ne ister?

Nasıl araba alalım deyu sual etmişsiniz, efendim. İnşallah el-kerim İstanbul’a gidildikte zannederim ki bizim için herhalde bir A’la kupa araba iktiza edecektir. Lakin şimdi A’la araba alındığı halde ona bir çift araba bâr-gîri dahi lazım olur. Şimdiki bâr-gîrinize göre pek de pahalı araba yakışmaz zannederim. Fakat herhalde rey sizindir.

Nasıl ister iseniz öylece yapınız. Asla bir şey diyemem. Şu kadar nasihat ederim ki çocukça düşünmeden iş tutmayınız. Güzelce düşünüp danışıp da öylece bir işe başlayınız. Kâr ve zarar sana aittir. Elhâsıl; sonra bana baş ağrısı vermeyiniz de nasıl ister iseniz öylece hareket ediniz. Bana hiç sormayınız. Şimdi bir tek hayvanınız var, ona göre rahat edecek ve gönlünüz hoş olacak surette bir araba alınız.

… İnşallah Osman Paşa’nın hareminden doğru haber alırsınız. Bana ettirmediğiniz yemin kalmadı. Hala yemin lakırdısı ediyorsunuz. Allah akıllar versin. Ben, burada çektiğim zahmet ve gönül azabını size yazmıyorum, rahatsız olmayasız deyu. İnşallah el-kerim buradan bir gün akdem çıkmağı Cenab-ı Haktan temenni ediyorum.

Cümleniz sağ ve var olasız efendim. Fi 22 Rebiyülevvel, sene (12)80

Ahmet Cevdet

 

Ahmet Cihan-Ahmet Cevdet Paşa’nın Aile Mektupları

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları

akdem: Önce.

bâr-gîr: Yük taşıyan.

binaenaleyh: Bundan dolayı.

elhâsıl: Kısacası.

esvap: Giysiler.

fi rebiyülevvel: Rebiyülevvelde (Hicri takvime göre yılın üçüncü ayı).

iktiza: Gerekli olma.

nur-i ayn: Göz nuru.

sair: Diğer, öteki.

tahrir: Yazma.