9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 257 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

a. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma

Açık Oturum

Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, alanında uzman kişilerce bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde tartışılmasıdır.

Açık oturum, bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoda yapılarak televizyon ve radyo aracılığıyla izleyicilere ulaştırılabilir.

Verimli bir tartışma ortamı oluşması başkanın tutumuna ve yeterliliğine bağlıdır. Konuşmacılara eşit süre tanınması, çeşitli sorularla tartışma konusunu sınırlama ya da genişletme başkanın görevleridir.

Başkan, önce konuyu ve konunun önemini belirtir, sonra konuşmacıları kısaca tanıtır. Sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Konuşmacıların birbirine karşı kişisel sataşmalarını, söze girmelerini engeller. Tartışma süresince tarafsız kalır.

Seçilen konu başkanın soruları doğrultusunda birkaç tur tartışılır.

Açık oturumun sonunda başkan konuyu özetler, ortaya çıkan sonucu belirtir ve dinleyicilerin konuyla ilgili sorularını alır.

 

Açık Oturum Uygulama Aşamaları

1. Konuşmacıların belirlenmesi

2. Açık oturumu yönetecek başkanın belirlenmesi

3. Başkanın tartışma konusunu ve konunun önemini belirtmesi

4. Başkanın konuşmacıları tanıtması ve konuşmacılara sırasıyla söz vermesi

5. Seçilen konunun başkanın soruları doğrultusunda birkaç turda tartışılması

6. Başkanın oturum sonunda konuyu toparlaması ve dinleyici sorularını alması

b. Sözlü İletişim Uygulamaları

Bir açık oturumu izleyiniz ve değerlendiriniz.

Written by admin