-An, -en, -ar, -er, -maz, -mez, -dı, -di, -mış, -miş ekleriyle ve emir çekimiyle oluşmuş birleşik kelimeler | Dersimiz Edebiyat
Loading Posts...

-An, -en, -ar, -er, -maz, -mez, -dı, -di, -mış, -miş ekleriyle ve emir çekimiyle oluşmuş birleşik kelimeler

 

-an, -en, -ar, -er, -maz, -mez, -dı, -di, -mış, -miş ekleriyle ve emir çekimiyle oluşmuş birleşik kelimeler

abdestbozan otu

yanardöner

cankurtaran

biçerdöver

ahmakıslatan

kitapsever

ağaçkakan

yanardağ

vurdumduymaz

akaryakıt

varyemez

okuryazar

külyutmaz

atardamar

çokbilmiş

giderayak

boşvermiş

vatansever

güngörmüş

saygıdeğer

çıkar yol

bakar kör

koşar adım

çalar saat

suspus

kaptıkaçtı

sıkboğaz

papazkaçtı

albeni

şıpsevdi

kapkaç

mirasyedi

örtbas

çıtkırıldım

gelgit

oldubitti

rastgele / rast geldim

dedikodu

ateşkes

tükenmez kalem

basmakalıp

çıkmaz  sokak

çekyat

güler yüz

gitgide

geçer akçe

yazar kasa

 

Yükleniyor...