Dilin Özellikleri

Dilin Özellikleri

 Dilin Özellikleri Doğal bir araç: Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır. İnsanlar, isteklerini, duygu ve düşüncelerini birbirlerine dil ile aktarırlar. 117768

Dilin Türeyiş Teorileri

DİLİN TÜREYİŞ TEORİLERİ 1.Taklit- Yansımaları Temel Alan Görüş Bu kurama göre, insan çevresindeki doğa olaylarını, hayvanların ve ses çıkaran nesnelerin seslerini taklit etmek suretiyle dili meydana getirmiştir. Türkçedeki miyavlamak, melemek,…