Cümlede Anlam – 15 (Çıkmış Sorular)

CÜMLEDE ANLAM – 15 1. Roman kişileri, yaratıcılarının kişiliklerindeki za­yıflıklarla zenginlikleri bir arada taşırlar. Çünkü ro­mancının yarattığı kişiler, romancının oluşturduğu ve kendi kişiliğinin özellikleriyle sınırlı kalan bir dünyada varlıklarını sürdürürler.…