İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı – Çıkmış Sorular

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI – ÇIKMIŞ SORULAR   1.    Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır? (1975/ÖSYS) A)   Alp Er Tunga – Oğuz – Türeyiş – Şehname B)    Şu –…

İslamiyet Öncesi – Halk Edebiyatı – Divan Edebiyatı Testleri – 4

  İSLAMİYET ÖNCESİ- HALK VE DİVAN EDEBİYATI – 4  1.    Leyla vü Mecnun, Beng ü Bade, Haddikatü's Süeda, Şikâyetname gibi eserler, aşağıdaki Divan şairlerinden hangisine aittir? A) Fuzulî                                B)…