Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 210 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 210 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

6. Vezniyle, kafiyesiyle, kitaplardan öğrenilmiş çeşitli sanatlarıyla, bütün bir geleneğin, fakat dar görünüşlü bir geleneğin getirdiği kalıplardan, klişelerden kurtulmaya kalkar. Bunun için, ilkin ölçüyle uyağı atar. Geleneğin getirdiği kayıtlara baş…
Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 209 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 209 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

2. O cennete benzeyen yöreden, yani Kastamonu’dan, Hatipzâdelerden, alaka kaydından uzak, belâya düşmüş biriyim. Adım Abdüllatif olduğu için Latîfî mahlasını kullandım. Adımdaki nisbet yâsı Cenabı Allah’a yöneliktir. Çünkü Latîf adı…
Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 206  (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 206 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

SÖZLÜ İLETİŞİM A. SÖZLÜ İLETİŞİM TÜR VE TEKNİKLERİNİ TANIMA KENDİNİ VE YAKINDAN TANIDIĞIN BİRİNİ TANITMA Aşağıda, kişi tanıtım aşamaları verilmiştir. Bu aşamalara uygun olarak kişi ister kendini ister yakından tanıdığı…
Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 205  (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 205 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

Portre Fiziksel ve ruhsal olmak üzere ikiye ayrılan portrede amaç kişiyi tanıtmaktır. Portrelerde, kişinin diğer insanlardan ayrılan dış özellikleri, görünüşü, boyu, yüzü, giyim tarzı, hareketleri; iç dünyası, alışkanlıkları, duyguları, fikirleri,…
Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 203  (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 203 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

METİN VE TÜR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR TEZKIRE Günümüz edebiyatında biyografinin karşılığıdır. Tezkireler bugünkü edebiyat tarihlerinin ve şiir an­tolojilerinin yerini tutmaktadır. Tezkirelerde divan şairlerinin hayat hikâyeleri, eserleri, edebî özellikleri anlatılır ve…