Sözcükte Yapı – 2

SÖZCÜKTE YAPI – 2 1)Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinde –t (-ıt, -it,-ut, -üt) eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? A)Tamamlanan konutlar kura ile dağıtıldı. B)Bu yazıtlarda önemli olaylar anlatılmış. C)Buradaki…

Sözcükte Yapı – 1

SÖZCÜKTE YAPI 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük basit yapılıdır? A)  Yarı yüzüm gölge, yarı yüzüm aydınlıktı. B)  Durmaksızın yağan yağmur şehre zarar verdi.. C)  Yasak duygulara kapılmak yanlış…