Destanların Diğer Türlerle İlişkileri

Destanların, roman ve masal gibi türlerle ilişkisi vardır. Destan, gerçeklerden esinlenen ve ayrıntıları bilinen olaylarla çoğu kez uygunluk gösterir; fakat bunlara gerçek dışı masal öğeleri de katmakta sakınca gör­mez. Örneğin; Oğuz Han'ın çeşitli av hileleri ile bir ca­navarı öldürmesi.

Yine, Oğuz Han'ın Gök Tanrı'ya yal-vardığı bir sırada gökyüzünden bir ışık düşmesi ve o ışığın içerisinden çıkan kızla Oğuz Han'ın evlenmesi, masalımsı öğelerdir. Bunun yanında destan kahra­manları, gün ışığından, su köpüğünden yaratılmaları veya ağaçtan doğmuş olmalarıyla, ilk insanların hayal dünyasını yansıtan masal öğeleri gibi görünürler.

Destanın masallarla ilişkisi olduğu gibi romanla da iliş­kisi vardır. Halk hikâyeleri ve menkıbeler; toplum içeri­sindeki iç çatışma ve isyanların destansı hikâyeleri, destan motiflerini taşısa da olay örgüsü yönünden destandan romana geçişin ilk örnekleridir.