Eleştiri Cümlesi,Tanımı,Özellikleri, Eleştiri Cümle Örnekleri, Eleştiri Cümle Çeşitleri

ELEŞTİRİ BİLDİREN CÜMLELER

Bir yapıtı, bir sanatçıyı, bir olayı her yönüyle inceleyen; bunların olumlu ya da olumsuz yönlerini belirten cümlelerdir.

  • Yazar, yabancı sözcüklere çok sık yer verdiği için eserin dili zaman zaman anlaşılmıyor.
  • Söyleyişteki kıvraklık kısa cümlelerle sağlanmış ama öyküdeki buruk havayı ödememiş.
  • Öykülerinde, çalışan insana duyduğu yakınlığı anlatımına da sözcüklerine de sindirmiş.
  • Sanatçı, konuların gerektirdiği şiirselliği yerli yerinde kullanıyor; özlemi, öfkeyi aynı güçle duyumsatıyor.