GERÇEKLEŞMEMİŞ BEKLENTİ ANLATAN CÜMLELER

Bir konu ya da olayla ilgili beklentilerin gerçekleşmediğini kesin olarak bildiren cümlelerdir.

  • Komşularımın kötü günümde yanımda olacaklarını düşünmüştüm.
  • Bu yıl başarılı olur da seneye burslu okur diye ümitlenmiştim.
  • Memlekete gelir gelmez önce bizi arar sanmıştım.
  • Boyu uzun olduğu için okulun basket takımına girer diye düşünmüştüm

Gerçekleşmemiş beklenti cümleleri belirlenirken yüklemin geçmiş zamanda çekimlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Yüklemi geçmiş zamanda olmayan cümlelerde beklenti söz konusudur.

  • Sınavdan iyi bir not alacağınızı umuyorum. (beklenti)
  • Sınavdan iyi bir not alacağınızı umuyordum. (gerçekleşmemiş beklenti)