Mİ SORU EDATININ YAZIMI

"Mi" soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önceki sözcüğün ünlüsüne büyük ve küçük ünlü uyumu yönünden uyar. Üstüne gelen eklerle bitişik yazılır.

•    "Mektuba yanıt yazmayacak mısın?"

•     "Dün yanına gelen baban mıydı?"

•     "Bu konu üzerinde biraz daha durmak gerekmiyor muydu?"

•    "Akşam olup evine geldi mi çok mutlu oluyordu."

•     "Düşünceni uygulamaktan vazgeçtin mi?"

•    "Düşünceni uygulamaktan vaz mı geçtin?"