MİLLİ EDEBİYAT AKIMI(1911–1923)’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ:

 

  • 1911’de Ömer Seyfettin,  Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem’ in Selanik’te “Genç Kalemler” adlı dergiyi çıkarmaları,  Milli Edebiyatın başlangıcı olarak kabul edilir.
  • Bu akımın sanatçıları,  memleketi kurtarmak için Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi ideolojik fikirlerden Türkçülüğü seçerek bunun savunuculuğunu yaptılar.
  • Dilde sadeleşme fikri savunulmuş,  anlatımda yalınlık esas alınmıştır.
  • Halk şiiri nazım şekilleri kullanılmış, gerçek şiirimizin halk şiiri,  milli ölçümüzün hece ölçüsü olduğu ileri sürülmüştür.
  • Yerli ve milli konuların yanı sıra savaşların (Balkan savaşları, I. Dünya savaşı) insanlarımız üzerindeki etkisini ve çöküntüsünü işlemişlerdir.
  • Hikaye ve romanlarda gözleme önem verilmiştir.
  • Bu dönem sanatçılarının bir kısmı şiirlerinde Türkçülük fikrini yaymaya çalışırken bir kısmı da şiirlerinde şahsi duyguları işlemiştir.
  • Bu akımın başlıca sanatçıları Mehmet Emin Yurdakul,  Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar,  Yakup Kadri Karaosmanoğlu,  Reşat Nuri Güntekin,  Refik Halit Karay’dır.

Written by admin