TDK'ye Göre Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Yerler, Doğru Yazımı | Dersimiz Edebiyat
Loading Posts...

TDK’ye Göre Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Yerler, Doğru Yazımı

 

 

^ DÜZELTME İŞARETİNİN YAZIMI

 

        Yazılışları aynı olan sözcükler

                      Bazı sözcükler

âlem: evren

adem: yokluk

âciz

hikâye

alem: bayrak

âdem: insan

âdeta

hükûmet

adet: sayı

aşık: eklem kemiği

ahkâm

kâbus

âdet: gelenek

âşık: seven

arşıâlâ

Kâfi

âlâ: pekiyi

ama: bağlaç

âyan: ileri gelenler

kâfir 

ala:karışık renk

âmâ: kör

bekâr

kâğıt

dahi:bağlaç

hakim:hikmet sahibi

bezirgân

kâhya

dâhi: çok zeki

hâkim: yargıç

bâtıni

kâhin

hal: pazar yeri

hala: akraba

derhâl

kâkül

hâl: durum

hâlâ: henüz

dükkân

kâşif

fani: ışık şiddeti

nar: meyve

efkâr

mahkûm

fâni: ölümlü, geçici

nâr: ateş

erkân

mefkûre

vâkıâ: gerçi

yâr: sevgili

gâvur

mezkûr

vakıa: olgu

yar- : fiil

hâkî

mekân

yâd: anmak

yar: uçurum

hayâ: utanma duygusu

nikâh

yad: yabancı

kar: yağış

hemhâl

riyakâr

 

kâr: kazanç

hengâme

rüzgâr

 

 

sükûn

yadigâr

 

 

sükût

yegâne

                               Nispet î’si

yekûn

zekâ

askerî okul

ferdî kaza sigortası

rengârenk

 

coğrafî konum

mahşerî kalabalık

 

 

millîleştirilme

beşerî münasebetler

                       Gâh’ların yazımı

millî bayramlar

resmî kurum

gâh/ kâh: bazen, an

girizgâh

dinî meseleler

tarihî olay

agâh:bilgili

güzergâh

fizikî şartlar

ebedî istirahat

dergâh

yegâh

ilmî meseleler

edebî eser

ordugâh

tezgâh

 

 

 

 

                                                      Özel isimlerin yazımı

Elâzığ

Kâzım

Hakkâri

Lâpseki

Lâdik

İslâhiye

Kâhta

Kâmil

Yükleniyor...