1 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

1 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 1 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

A
Bedensel aktivitede artma
B
Bulantı ve kusma
C
Felç
D
Saç dökülmesi
Soru 2

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
B
Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
C
Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
D
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
Soru 3

Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
1 - 2 - 3
B
3 - 2 - 1
C
1 - 3 - 2
D
3 - 1 - 2
Soru 4

I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
II - III - I – IV
B
I - II - III - IV
C
I - II - IV - III
D
II - I - IV - III
Soru 5

Aşağıda 195/55 R16 şeklinde bir lastik ebatı için sırasıyla A, B ve C değerleri kaç olmalıdır? (A: 195 mm, B: %55 ve C: 16 İnç)

 

A
A= 16, B=55, C=195
B
A= 55, B=16 C=195
C
A= 195, B=55, C=16
D
A= 55, B=195, C=16
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
B
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
C
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
D
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

A
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
B
Klimanın açık olması
C
Hava filtresinin değiştirilmesi
D
Ani duruş ve kalkış yapılması
Soru 8

Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A
1 nolu araca yol vermeli
B
1 nolu aracı ikaz ederek durdurmalı
C
U dönüşü yapmalı
D
Hızını artırmalı
Soru 9

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
2 - 3 - 1
B
1 - 3 - 2
C
3 - 1 – 2
D
1 - 2 - 3
Soru 10

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
B
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
C
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
D
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
Soru 11

Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?

A
Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla
B
Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle
C
İlk yardım tedbirlerini almakla
D
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle
Soru 12

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

A
Hareket sistemini
B
Boşaltım sistemini
C
Dolaşım sistemini
D
Sindirim sistemini
Soru 13

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

A
Sadece sürücünün bildiği bir yerde
B
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
C
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
D
Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde
Soru 14

Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

A
Geçiş kolaylığı
B
Gabari
C
Geçiş hakkı
D
Geçiş üstünlüğü
Soru 15

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
B
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
C
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.
D
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
Soru 16

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A
Emme zamanı
B
Ateşleme (İş) zamanı
C
Egzoz zamanı
D
Sıkıştırma zamanı
Soru 17

Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?

A
Direksiyon kutusu yağının
B
Diferansiyel yağının
C
Vites kutusu yağının
D
Motor yağının
Soru 18

I- Motor soğutma suyunun eksilmesi 

II- Devridaim pompası kayışının kopması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 19

Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
C
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
D
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
Soru 20

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
B
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
C
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
D
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

A
Far anahtarı
B
Sinyal ampulü
C
Flaşör
D
Sigorta
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?

A
Yakıt tüketiminin azalması
B
Trafik yoğunluğunun artması
C
Trafik yoğunluğunun azalması
D
Yürüme alışkanlığı oluşturması
Soru 23

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
C
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
D
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A
Göğüs kemiğinde kırık olanlar
B
Kalça kemiğinde kırık olanlar
C
Omurilik zedelenmesi olanlar
D
Besin zehirlenmesi olanlar
Soru 25

Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

A
Alternatörde
B
Far ampullerinde
C
Marş motorunda
D
Fan motorunda
Soru 26

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu
B
Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
C
Geçme yasağı sonunu
D
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

A
Aracın hızlı sürülmesi
B
Yayların yağsız kalması
C
Yakıt deposunun dolu olması
D
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
Soru 28

Bütün ehliyet türleri için sürücü adaylarında en az hangi düzeyde eğitim şartı aranmaktadır?

A
Ortaokul
B
Üniversite
C
İlkokul
D
Lise
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

A
Vantilatör
B
Hararet göstergesi
C
Radyatör
D
Termostat
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

A
Kazazedeye yakın mesafede durulması
B
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
C
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
D
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
Soru 31

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B
Solunumun değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Vücut ısısının düşürülmesini
Soru 32

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
B
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
C
Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
D
Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
Soru 33

İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

A
Nemli ve soğuk deri
B
Aşırı susuzluk hissi
C
Yavaş ve güçlü nabız
D
Hızlı ve yüzeysel solunum
Soru 34

İlk defa sürücü belgesi alanlar kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

A
1 yıl
B
6 yıl
C
3 yıl
D
2 yıl
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A
Kalça kemiğinde kırık olan
B
Omurgasında kırık olan
C
Bilinci yerinde olmayan
D
Kaburga kemiğinde kırık olan
Soru 36

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?

A
SRC 2
B
SRC 4
C
SRC 1
D
SRC 3
Soru 37

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

A
Heimlich manevrası
B
Rentek manevrası
C
Üçgen bandaj uygulaması
D
Turnike uygulaması
Soru 38

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
Yalnız III
Soru 39

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?

A
Yakıt filtresinin tıkalı olması
B
Yakıt borularının uzunluğu
C
Hava filtresinin tıkalı olması
D
Yağ filtresinin tıkalı olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.