1 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

1 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 1 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

A
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
B
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
C
Sadece sürücünün bildiği bir yerde
D
Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

A
Vantilatör
B
Termostat
C
Hararet göstergesi
D
Radyatör
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A
Kaburga kemiğinde kırık olan
B
Kalça kemiğinde kırık olan
C
Omurgasında kırık olan
D
Bilinci yerinde olmayan
Soru 4

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
3 - 1 – 2
B
1 - 3 - 2
C
2 - 3 - 1
D
1 - 2 - 3
Soru 5

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
B
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
C
Geçme yasağı sonunu
D
Yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu
Soru 6

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.
B
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
C
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
D
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
Soru 7

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A
Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
B
Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
C
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
D
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
Soru 8

Aşağıda 195/55 R16 şeklinde bir lastik ebatı için sırasıyla A, B ve C değerleri kaç olmalıdır? (A: 195 mm, B: %55 ve C: 16 İnç)

 

A
A= 195, B=55, C=16
B
A= 55, B=195, C=16
C
A= 55, B=16 C=195
D
A= 16, B=55, C=195
Soru 9

Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?

A
Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla
B
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle
C
Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle
D
İlk yardım tedbirlerini almakla
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

A
Yakıt deposunun dolu olması
B
Yayların yağsız kalması
C
Aracın hızlı sürülmesi
D
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
Soru 11

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
B
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
C
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
D
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
Soru 12

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A
Emme zamanı
B
Ateşleme (İş) zamanı
C
Egzoz zamanı
D
Sıkıştırma zamanı
Soru 13

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
B
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
C
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
D
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A
Besin zehirlenmesi olanlar
B
Kalça kemiğinde kırık olanlar
C
Göğüs kemiğinde kırık olanlar
D
Omurilik zedelenmesi olanlar
Soru 15

Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
B
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
Soru 16

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
C
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
D
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
Soru 17

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

A
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
C
Vücut ısısının düşürülmesini
D
Solunumun değerlendirilmesini
Soru 18

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

A
Üçgen bandaj uygulaması
B
Rentek manevrası
C
Heimlich manevrası
D
Turnike uygulaması
Soru 19

Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?

A
Motor yağının
B
Vites kutusu yağının
C
Diferansiyel yağının
D
Direksiyon kutusu yağının
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

A
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
B
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
C
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
D
Kazazedeye yakın mesafede durulması
Soru 21

İlk defa sürücü belgesi alanlar kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

A
1 yıl
B
6 yıl
C
3 yıl
D
2 yıl
Soru 22

Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

A
Geçiş hakkı
B
Geçiş kolaylığı
C
Geçiş üstünlüğü
D
Gabari
Soru 23

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız II
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?

A
Trafik yoğunluğunun artması
B
Yakıt tüketiminin azalması
C
Trafik yoğunluğunun azalması
D
Yürüme alışkanlığı oluşturması
Soru 25

I- Motor soğutma suyunun eksilmesi 

II- Devridaim pompası kayışının kopması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 26

Bütün ehliyet türleri için sürücü adaylarında en az hangi düzeyde eğitim şartı aranmaktadır?

A
Ortaokul
B
Lise
C
Üniversite
D
İlkokul
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
B
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
C
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
D
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
Soru 28

Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
3 - 1 - 2
B
1 - 2 - 3
C
3 - 2 - 1
D
1 - 3 - 2
Soru 29

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?

A
SRC 2
B
SRC 4
C
SRC 1
D
SRC 3
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?

A
Yakıt borularının uzunluğu
B
Hava filtresinin tıkalı olması
C
Yağ filtresinin tıkalı olması
D
Yakıt filtresinin tıkalı olması
Soru 31

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
B
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
C
Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
D
Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
Soru 32

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

A
Saç dökülmesi
B
Felç
C
Bedensel aktivitede artma
D
Bulantı ve kusma
Soru 33

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
B
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
D
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
Soru 34

Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

A
Fan motorunda
B
Alternatörde
C
Far ampullerinde
D
Marş motorunda
Soru 35

I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
I - II - IV - III
B
II - I - IV - III
C
II - III - I – IV
D
I - II - III - IV
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

A
Far anahtarı
B
Flaşör
C
Sigorta
D
Sinyal ampulü
Soru 37

Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A
U dönüşü yapmalı
B
Hızını artırmalı
C
1 nolu araca yol vermeli
D
1 nolu aracı ikaz ederek durdurmalı
Soru 38

İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

A
Aşırı susuzluk hissi
B
Hızlı ve yüzeysel solunum
C
Yavaş ve güçlü nabız
D
Nemli ve soğuk deri
Soru 39

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

A
Dolaşım sistemini
B
Hareket sistemini
C
Boşaltım sistemini
D
Sindirim sistemini
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

A
Ani duruş ve kalkış yapılması
B
Hava filtresinin değiştirilmesi
C
Klimanın açık olması
D
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.