10 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

10 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

A
Önceden tahmin edilebilme
B
Genellikle çevreyi etkileme
C
Doğal olaylardan olma
D
Önlemlere bağlı olarak azalabilme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A
Çevreye saygılı olmak
B
Kurallara uymakta özen göstermek
C
Başkalarının haklarına saygı göstermek
D
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 3

I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı

Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4

Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Far ampulleri değiştirilir.
B
Motora yağ eklenir.
C
Arka cam rezistansı çalıştırılır.
D
Buji kabloları ve bobin kurutulur.
Soru 5

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
B
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması
C
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
D
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
Soru 6

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
B
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
C
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
Soru 7

Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

A
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
B
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
C
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
D
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
Soru 8

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

A
Hırçınlık
B
Bencillik
C
Sorumluluk
D
Hoşnutsuzluk
Soru 9

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Yaya yolunda sürülmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 10

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A
20
B
30
C
45
D
40
Soru 11

Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen  1 numaralı araç sürücü ne yapmalıdır?

A
Hızını artırarak dönüşünü yapmalıdır.
B
2 numaralı araca yol vermelidir.
C
2 numaralı aracın durmasını beklemelidir.
D
2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır.
Soru 12

Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aracı yavaş kullanmak için
B
Motor yağ seviyesini kontrol etmek için
C
Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
D
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
Soru 13

Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

A
Öndeki araca arkadan çarpmak.
B
Takip mesafesine uymamak.
C
Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.
D
En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Hava yolu açıklığının sağlanması
B
Fiziksel hareketinin artırılması
C
Yarı oturur pozisyon verilmesi
D
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?

A
Taksi
B
Dolmuş taksi
C
Minibüs
D
Otobüs
Soru 16

Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

A
10 km/saat daha az
B
Yarısı kadar
C
Aynı
D
10 km/saat daha fazla
Soru 17

Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A
Hayat kurtarıcı uygulamalar olması
B
Mevcut araç-gereçlerle yapılması
C
Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması
D
Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
Soru 18

Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

A
2. zaman
B
3. zaman
C
4. zaman
D
1. zaman
Soru 19

Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

A
Aracını durdurmalıdır.
B
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
D
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
Soru 20

Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

A
Yaralıya uzak mesafede çalışması
B
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
D
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
Soru 21

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

A
Empati
B
Bastırma
C
Engellenme
D
Öfke
Soru 22

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Aracının hızını azaltması
B
Geçiş hakkını yayalara vermesi
C
Öndeki aracı geçmesi
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A
Emniyet kemerinin takılması
B
Aynaların ayarlanması
C
Klimanın açılması
D
Koltuğun ayarlanması
Soru 24

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

A
Rentek manevrası
B
Sürükleme yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 25

Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?

A
Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
B
Hızını arttırmak
C
Selektör yapmak
D
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

A
Kamyonet
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Çekici
Soru 27

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

A
Sağ şeride geçmek
B
Önündeki aracı geçmek
C
Sığınma cebine girmek
D
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
Soru 28

Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

A
Rüzgârlık ve boyun korsesi
B
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
C
Çocuk bağlama sistemi
D
Eldiven ve emniyet kemeri
Soru 29

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A
Sürekli buzla ovulur.
B
Kuvvetli masaj yapılır.
C
Turnike uygulanır.
D
Hareketsiz kalması sağlanır.
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

A
Fren lambalarının yanmaması
B
Debriyajın kaçırması
C
Fren balatalarının yeni olması
D
Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması
Soru 31

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kansızlık
B
Bayılma
C
Koma
D
Şok
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

A
Mide
B
Akciğer
C
Karaciğer
D
Beyin
Soru 33

Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

A
Endüksiyon bobinin yanması
B
Motorun çekişten düşmesi
C
Marş motorunun çalışmaması
D
Jikle devresinin çalışmaması
Soru 34

Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A
Güney
B
Kuzey
C
Batı
D
Doğu
Soru 35

Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Sürücü Sertifikası
B
Katılım Belgesi
C
Sürücü Belgesi
D
Eğitim Sertifikası
Soru 36

"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Fren mesafesini
B
İntikal mesafesini
C
Takip mesafesini
D
Duruş mesafesini
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?

A
Fren hidroliğinin eksilmesi
B
Sigortanın atmış olması
C
Yakıt göstergesinin arızalanması
D
Akü kutup başlarının oksitlenmesi
Soru 38

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Göğüs kemiğinin ortası → 5 cm
B
Karnın sol üst bölgesi → 3 cm
C
Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı → 7 cm
D
Kaburganın sağ alt bölgesi → 1 cm
Soru 39

Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?

A
Devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını
B
Kesikli çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini
C
Devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini
D
Kesikli çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
B
Kendi can güvenliğini riske atması
C
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
D
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.