10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türklerin Orta Asya’dan göçmeleri ile;
I.Kuraklık
II.Toprağın verimsizleşmesi
III.Yeni otlak alanlar arayışı
IV.Nüfusun artması
V.Yüzölçümün küçük olması
faktörlerinden hangisi arasında bir ilişki yoktur?

A
II
B
III
C
IV
D
V
E
I
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın en çok be­yin göçü alan ülkeleri arasında yer almaz?

A
Fransa
B
Kanada
C
Hindistan
D
Güney Afrika Cumhuriyeti
E
ABD
Soru 3

Türkler Orta Asya’dan göçerken aşağıdaki yönlerden hangisinde gerçekleşen göçlerin diğerlerine göre daha az olduğu söyelenebilir?

A
Güney
B
Kuzeybatı
C
Batı
D
Doğu
E
Kuzey
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

A
Avrupa’nın nüfusu artmıştır.
B
Toplumlar arasında sosyal ve kültürel etkileşimler gerçekleşmiştir.
C
Roma İmparatorluğu zayıflamıştır.
D
Buzullar eriyerek kuzeye doğru çekilmiştir.
E
Kavimler batıya doğru yer değiştirmiştir.
Soru 5

Bir merkez göç almasına rağmen;
-işsizlik
-konut sorunu
-çevre sorunları
gibi sorunlar yaşanmıyorsa, bu merkez için,
I.Ekonomik büyüme hızı nüfus artışından da­ha büyüktür.
II.Yüzölçümü çok geniştir.
III.Ekonomisi turizme dayanır.
IV.Nüfus yoğunluğu düşüktür.
V.Tarımda sulama sorunu çözülmüştür,
yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A
V
B
I
C
II
D
III
E
IV
Soru 6

Köyden kente göçün artması aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

A
Köylerde üretimin azalmasına
B
İhracat gelirlerinin artmasına
C
Hızlı ve çarpık kentleşmeye
D
Konut sorununa
E
Çevre kirliliğine
Soru 7

Aşağıdaki grafikte beş farklı merkezin nüfus artı­şı ile doğurganlık oranı gösterilmiştir.
10-sinif-cografya-dunyayi-kaplayan-ortu-bitkiler-testleri-5-Optimized


Buna göre, hangi merkezde mekânsal etkile­rin daha fazla hissedilmesi beklenir?

A
II
B
IV
C
III
D
I
E
V
Soru 8

Beyin göçü gönderen bir ülkede,
I.Eğitim seviyesi artar.
II.Konut sorunu artar.
III.İyi eğitim almış nüfus azalır.
IV.Nüfus yoğunluğu artar.
V.Kalkınma hızı yavaşlar
durumlarından hangileri yaşanır?

A
III ve V
B
II ve III
C
I ve II
D
lll ve IV
E
I ve IV
Soru 9

Türkiye’de 1958 - 1961 ve bunu izleyen yıllar­da en çok işçi göçü aşağıdaki ülkelerden han­gisine olmuştur?

A
İtalya
B
Fransa
C
Almanya
D
ABD
E
Yunanistan
Soru 10

Aşağıdaki göç hareketlerinden hangisi, diğer­lerine göre farklı bir nedenle açıklanabilir?

A
Kaliforniya’da deprem sonucunda meydana gelen göçler.
B
Aral Gölü kıyılarından başlayan göçler.
C
Lozan Antlaşmasından sonra Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan göçler.
D
Endonezya’da tsunamiden sonra başlayan göçler.
E
Kırgızistan’da toprak kaymaları sonucu ger¬çekleşen göçler.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.