10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de 1958 - 1961 ve bunu izleyen yıllar­da en çok işçi göçü aşağıdaki ülkelerden han­gisine olmuştur?

A
Yunanistan
B
Almanya
C
ABD
D
Fransa
E
İtalya
Soru 2

Aşağıdaki göç hareketlerinden hangisi, diğer­lerine göre farklı bir nedenle açıklanabilir?

A
Lozan Antlaşmasından sonra Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan göçler.
B
Endonezya’da tsunamiden sonra başlayan göçler.
C
Aral Gölü kıyılarından başlayan göçler.
D
Kırgızistan’da toprak kaymaları sonucu ger¬çekleşen göçler.
E
Kaliforniya’da deprem sonucunda meydana gelen göçler.
Soru 3

Bir merkez göç almasına rağmen;
-işsizlik
-konut sorunu
-çevre sorunları
gibi sorunlar yaşanmıyorsa, bu merkez için,
I.Ekonomik büyüme hızı nüfus artışından da­ha büyüktür.
II.Yüzölçümü çok geniştir.
III.Ekonomisi turizme dayanır.
IV.Nüfus yoğunluğu düşüktür.
V.Tarımda sulama sorunu çözülmüştür,
yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A
IV
B
V
C
III
D
II
E
I
Soru 4

Türkler Orta Asya’dan göçerken aşağıdaki yönlerden hangisinde gerçekleşen göçlerin diğerlerine göre daha az olduğu söyelenebilir?

A
Kuzeybatı
B
Batı
C
Kuzey
D
Güney
E
Doğu
Soru 5

Türklerin Orta Asya’dan göçmeleri ile;
I.Kuraklık
II.Toprağın verimsizleşmesi
III.Yeni otlak alanlar arayışı
IV.Nüfusun artması
V.Yüzölçümün küçük olması
faktörlerinden hangisi arasında bir ilişki yoktur?

A
II
B
IV
C
III
D
I
E
V
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın en çok be­yin göçü alan ülkeleri arasında yer almaz?

A
Güney Afrika Cumhuriyeti
B
ABD
C
Hindistan
D
Fransa
E
Kanada
Soru 7

Aşağıdaki grafikte beş farklı merkezin nüfus artı­şı ile doğurganlık oranı gösterilmiştir.
10-sinif-cografya-dunyayi-kaplayan-ortu-bitkiler-testleri-5-Optimized


Buna göre, hangi merkezde mekânsal etkile­rin daha fazla hissedilmesi beklenir?

A
II
B
V
C
I
D
III
E
IV
Soru 8

Beyin göçü gönderen bir ülkede,
I.Eğitim seviyesi artar.
II.Konut sorunu artar.
III.İyi eğitim almış nüfus azalır.
IV.Nüfus yoğunluğu artar.
V.Kalkınma hızı yavaşlar
durumlarından hangileri yaşanır?

A
I ve IV
B
III ve V
C
I ve II
D
II ve III
E
lll ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

A
Buzullar eriyerek kuzeye doğru çekilmiştir.
B
Roma İmparatorluğu zayıflamıştır.
C
Kavimler batıya doğru yer değiştirmiştir.
D
Avrupa’nın nüfusu artmıştır.
E
Toplumlar arasında sosyal ve kültürel etkileşimler gerçekleşmiştir.
Soru 10

Köyden kente göçün artması aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

A
İhracat gelirlerinin artmasına
B
Köylerde üretimin azalmasına
C
Çevre kirliliğine
D
Konut sorununa
E
Hızlı ve çarpık kentleşmeye
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.