10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir ülkenin iyi eğitim almış nitelikli özelliklere sa­hip insanlarının başka ülkelere yaptığı göçlere ……………………….. denir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse tanım doğru olur?

A
Mübadele
B
Doğal nüfus artışı
C
ANet göç hızı
D
İltica
E
Beyin göçü
Soru 2

Yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen göçlere “mevsimlik göç” ya da “geçici göç” denir. Aşağıdakilerden hangisi, bu tür göçlere örnek olamaz?

A
Almanya’daki işçi ailenin emekli olduktan sonra ülkesine dönmesi
B
Urfalı bir ailenin, Malatya’ya kayısı toplamak için gitmesi
C
Bir öğrencinin üniversite sınavını kazanarak İstanbul’a okumaya gitmesi
D
Bir inşaat firmasının Rusya’ya işçi gönderme¬si
E
Bir ailenin yazın, Antalya’ya tatile gitmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Amerika kıtasına ya­pılan göçlerin sonuçlarından biri değildir?

A
Kıtada yeni devletler kuruldu.
B
İngilizler, Kuzey Amerika’da ticaret kolonileri kurdular.
C
Kıtadaki kaynaklar işlenerek ticaret gelişti.
D
Göçler sonucu kıtada yerleşik hayata geçildi.
E
Dünya tarihini etkileyecek gelişmelere ortam hazırladı
Soru 4

15. yüzyılda başlayan ve 20.yüzyılın sonlarına kadar devam eden Amerika kıtasına yapılan göçlerin nedenleri arasında;
I.Siyasi baskılar
II.Yeni fırsatlar bulma isteği
III.iklim değişiklikleri
IV.Özgür yaşam isteği
yukarıdakilerden hangileri yoktur

A
III ve IV
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız IV
E
Yalnız III
Soru 5

Orta Asya’dan Türklerin göç ettiği yerler ara­sında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
İran
B
Avrupa
C
Çin
D
Anadolu
E
Kanada
Soru 6

Bir bölgenin net göç miktarı aşağıdaki işlem­lerden hangisinin sonucunda bulunur?

A
Nüfus artış hızı + kalkınma hızı
B
Doğum oranı - ölüm oranı
C
Alınan göç - verilen göç
D
Kalkınma hızı x alınan göç
E
Toplam nüfus + doğum oranı
Soru 7

Dördüncü yüzyılın sonlarına doğru gerçekle­şen Kavimler Göçünün sonucu olarak;
I.Sanayi Devrimi başlamıştır.
II.Amerika kıtası keşfedilmiştir.
III.İlk Çağ sona ermiştir.
Yukarıdakilerden hangileri gerçekleşmiştir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 8

I. X şehri verdiğinden daha fazla göç almakta­dır.
II.Y şehrinin verdiği göç, aldığından fazladır.
Buna göre; aşağıdaki yorumlardan hangisine kesin olarak ulaşılamaz?

A
Y şehrindeki net göç pozitiftir.
B
Y şehrinin kalkınma hızı düşüktür.
C
X şehri gelişmiş şehir özelliği gösterir.
D
X ve Y şehirleri aynı ülke sınırları içinde yer alır.
E
X şehrinin kalkınma hızı düşüktür.
Soru 9

Sanayisi geliştiği için göç alan bir ülkede
I.Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşer.
II.İş gücü artar
III.Toplam nüfus artar
IV.Kadın nüfusu artar
Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenmez?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
Yalnız I
D
III ve IV
E
II ve III
Soru 10

Kuraklık ve erozyon gibi doğal afetler aşağıdakilerden hangisi üzerinde etki ederek göçe neden olur?

A
Nüfus yoğunluğu
B
Sağlık hizmetleri
C
Eğitim olanakları
D
Turizm potansiyeli
E
Tarım ve beslenme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.