10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orta Asya Türklerinin Anadolu’yu yerleşim alanı olarak seçmelerinde;
I.İklimin daha elverişli olması
II.Nüfusunun az olması
III.Ekonomik yönden daha iyi olanaklara sahip olması
IV.Toprakların daha verimli olması Yukarıdakilerden hangileri etkili olmamıştır?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
III ve IV
D
Yalnız I
E
Yalnız IV
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, doğal nedenlere bağlı göçe yol açmaz?

A
Depremler
B
Kuraklık
C
Ticaret
D
Erozyon
E
Tsunami
Soru 3

10-sinif-cografya-beseri-sistemler-testleri-3-Optimized


Yukarıdaki haritada belirtilen X ve Y ülkeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Y’de kişi başına düşen gelir miktarı fazladır.
B
Y diğer ülkelerden beyin göçü alır.
C
X’te doğumla nüfus artışı Y’den fazladır.
D
X, Dünya’nın en fazla beyin göçü gönderen ülkesidir.
E
Y doğal nedenlere bağlı olarak diğer ülkelere göç gönderir.
Soru 4

Bir bölgede, son yıllarda yaşanan mekansal değişikliklerden bazıları şunlardır; Taşımalı eğitime geçilmiştir. Yollar bakımsız kalmıştır. Tarlalarda ekim yapılmamaktadır. Buna göre, sözü edilen bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hava kirliliği artmıştır.
B
Göç veren bir bölgedir.
C
Nüfusu azalmaktadır.
D
Kalkınma hızı azalmıştır.
E
İş olanakları azalmıştır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, iç göçlerin nedenle­ri arasında yer almaz?

A
Hızlı nüfus artışı
B
Sulama sorununun çözülememiş olması
C
Geçim sıkıntısı
D
İşsizlik
E
Çevre sorunlarının artması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, göçlerin siyasi ne­denleri arasında yer almaz?

A
Savaş
B
İşsizlik
C
Ülke sınırlarının değişmesi
D
Mübadele
E
İhtilal
Soru 7

Aşağıda verilen yerlerden hangisinde kimya­sal ayrışma daha etkilidir?

A
Doğu Karadeniz kıyıları
B
Diyarbakır çevresi
C
Ergene Havzası
D
Ergene Havzası
E
Hakkari çevresi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, göç alan yerleşim alanlarında ortaya çıkabilecek mekansal etki­lerden değildir?

A
Yeni iş sahalarının açılması
B
Fabrikaların yerleşim alanlarının içinde kal¬ması
C
Kültürel çeşitliliğin artması
D
Tarımda makineleşmenin artması
E
Hava kirliliğinin artması
Soru 9

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde iç göçlerin daha az yaşandığı söylenebilir?

A
Almanya
B
Türkiye
C
Hindistan
D
Suriye
E
Pakistan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.