10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Nüfusun Gelişimi Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Beşeri Sistemler Nüfusun Gelişimi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Nüfusun Gelişimi Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Nüfusun Gelişimi Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin genç nü­fuslu olduğunu kanıtlar?

A
Tüketici - bağımlı nüfusun çok olması
B
Kalifiye eleman sayısının az olması
C
Tarımda çalışan nüfusun az olması
D
Ortalama yaşam süresinin uzun olması
E
Turizm gelirlerinin çok olması
Soru 2

10-sinif-cografya-dunyayi-kaplayan-ortu-bitkiler-testleri-4

 Nüfus yaş piramidi yukarıdaki gibi olan bir ül­ke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Nijerya gibi ülkelere ait nüfus yaş piramididir.
B
Yaşlı nüfusun oranı, yetişkin nüfustan fazladır.
C
Önceki yıllara göre doğum oranı artmıştır.
D
Geri kalmış ülkelere ait nüfus özelliği gösterir.
E
Doğurganlık oranında hızlı bir düşme yaşanmıştır.
Soru 3

10-sinif-cografya-dunyayi-kaplayan-ortu-bitkiler-testleri-2-Optimized
Nüfus yaş piramidi yukarıdaki gibi olan bir: ke için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

A
Doğurganlık fazladır.
B
Sanayileşme oranı fazladır.
C
Gelişmemiş ülke özelliğindedir.
D
Kişi başına düşen milli gelir azdır.
E
Ortalama yaşam süresi kısadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?

A
Nüfusun, çevre sorunlarıyla ilişkisini belirlemek
B
Kent ve kır nüfusunu belirlemek
C
Ülkedeki nüfus hareketlerini belirlemek
D
Okuma - yazma bilmeyenlerin oranlarını bulmak
E
Nüfusun mesleklere göre dağılımını bulmak
Soru 5

Dünya nüfusu son elli yılda sayısal ve alansal da­ğılış bakımından önemli değişiklikler yaşamıştır. Bu dönemde en fazla nüfus aşağıdaki kıtalar­dan hangisinde toplanmıştır?

A
Avustralya
B
Avrupa
C
Asya
D
Amerika
E
Afrika
Soru 6

Nüfus yaş piramitlerinden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi bulunamaz?

A
Yaşlı nüfus sayısı
B
Yaş grupları
C
Ülkedeki iç göçler
D
Doğurganlık oranı
E
Cinsiyet yapısı
Soru 7

Aşağıda bir kıta ve bu kıtanın az nüfuslanmış yer­leri eşleştirilmiştir.
Bu eşlemelerden hangisi yanlıştır?

A
Afrika’da - Büyük Sahra
B
Kuzey Amerika’da - Alaska
C
Avrupa’da - Akdeniz kıyıları
D
Asya’da - Himalayalar
E
Avustralya’da - İç kesimler
Soru 8

I.Mısır
II.Kanada
III.Etiyopya
Yukarıdaki ülkelerin ortalama yaşam süresi­nin çoktan aza doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A
III-I-II
B
I-II-III
C
II-III-I
D
l-lll- II
E
II-I - III
Soru 9

10-sinif-cografya-topragin-hikayesi-testleri-31-Optimized
Yukarıdaki Dünya haritasında işaretlenmiş alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu di­ğerlerine göre daha fazladır?

A
IV
B
II
C
V
D
III
E
I
Soru 10

Yeryüzündeki nüfus dağılışı,
I.Yükseltiye
II.İklime
III.Yer şekillerine
IV.Ticarete
V.Sanayiye
bağlı olarak değişir.
Bunlardan hangileri nüfus dağılışını etkileyen doğal etmenlerden değildir?

A
III-IV
B
III - V
C
I - II
D
IV- V
E
II-III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.