10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Nüfusun Gelişimi Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Beşeri Sistemler Nüfusun Gelişimi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Nüfusun Gelişimi Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Nüfusun Gelişimi Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yeryüzündeki nüfus dağılışı,
I.Yükseltiye
II.İklime
III.Yer şekillerine
IV.Ticarete
V.Sanayiye
bağlı olarak değişir.
Bunlardan hangileri nüfus dağılışını etkileyen doğal etmenlerden değildir?

A
II-III
B
I - II
C
III-IV
D
IV- V
E
III - V
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin genç nü­fuslu olduğunu kanıtlar?

A
Tarımda çalışan nüfusun az olması
B
Tüketici - bağımlı nüfusun çok olması
C
Kalifiye eleman sayısının az olması
D
Turizm gelirlerinin çok olması
E
Ortalama yaşam süresinin uzun olması
Soru 3

10-sinif-cografya-topragin-hikayesi-testleri-31-Optimized


Yukarıdaki Dünya haritasında işaretlenmiş alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu di­ğerlerine göre daha fazladır?

A
III
B
II
C
IV
D
I
E
V
Soru 4

Dünya nüfusu son elli yılda sayısal ve alansal da­ğılış bakımından önemli değişiklikler yaşamıştır. Bu dönemde en fazla nüfus aşağıdaki kıtalar­dan hangisinde toplanmıştır?

A
Amerika
B
Asya
C
Avustralya
D
Afrika
E
Avrupa
Soru 5

10-sinif-cografya-dunyayi-kaplayan-ortu-bitkiler-testleri-2-Optimized
Nüfus yaş piramidi yukarıdaki gibi olan bir: ke için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

A
Ortalama yaşam süresi kısadır.
B
Kişi başına düşen milli gelir azdır.
C
Sanayileşme oranı fazladır.
D
Gelişmemiş ülke özelliğindedir.
E
Doğurganlık fazladır.
Soru 6

Nüfus yaş piramitlerinden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi bulunamaz?

A
Doğurganlık oranı
B
Yaş grupları
C
Ülkedeki iç göçler
D
Yaşlı nüfus sayısı
E
Cinsiyet yapısı
Soru 7

Aşağıda bir kıta ve bu kıtanın az nüfuslanmış yer­leri eşleştirilmiştir.
Bu eşlemelerden hangisi yanlıştır?

A
Asya’da - Himalayalar
B
Kuzey Amerika’da - Alaska
C
Avrupa’da - Akdeniz kıyıları
D
Afrika’da - Büyük Sahra
E
Avustralya’da - İç kesimler
Soru 8

I.Mısır
II.Kanada
III.Etiyopya
Yukarıdaki ülkelerin ortalama yaşam süresi­nin çoktan aza doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A
III-I-II
B
I-II-III
C
II-I - III
D
II-III-I
E
l-lll- II
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?

A
Kent ve kır nüfusunu belirlemek
B
Nüfusun mesleklere göre dağılımını bulmak
C
Okuma - yazma bilmeyenlerin oranlarını bulmak
D
Nüfusun, çevre sorunlarıyla ilişkisini belirlemek
E
Ülkedeki nüfus hareketlerini belirlemek
Soru 10

10-sinif-cografya-dunyayi-kaplayan-ortu-bitkiler-testleri-4 Nüfus yaş piramidi yukarıdaki gibi olan bir ül­ke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Nijerya gibi ülkelere ait nüfus yaş piramididir.
B
Doğurganlık oranında hızlı bir düşme yaşanmıştır.
C
Yaşlı nüfusun oranı, yetişkin nüfustan fazladır.
D
Önceki yıllara göre doğum oranı artmıştır.
E
Geri kalmış ülkelere ait nüfus özelliği gösterir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.