10. Sınıf Coğrafya Bitki Toplulukları Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Bitki Toplulukları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Bitki Toplulukları Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Bitki Toplulukları Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin topraklarının bir bölümünde sürekli kar ve buzulların deniz seviyesine kadar inmesi nedeniyle bitki örtüsü  bulunmaz?

A
Brezilya
B
Meksika
C
Fransa
D
Norveç
E
Avustralya
Soru 2

Bir bölgede bitkilerin boylarının kısa ancak kök sistemlerinin çok gelişmiş olduğu, İğne yapraklı olan bu bitkilerin üzerlerinin kaygan bir yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. Bu bitkilerin yaygın olarak bulunduğu bölge ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Orta kuşak karalarının batısında yer alır.
B
Yerşekilleri engebelidir.
C
Yıllık yağış miktarı fazladır.
D
Yeraltı suyu yüzeye yakındır.
E
Nemlilik azdır.
Soru 3

Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün geniş, karışık ve iğne yapraklılar olarak kuşaklar oluşturması aşağıdakilerden hangi ikisi arasındaki ilişki ile açıklanabilir?

A
Enlem-Yağış
B
Sıcaklık-enlem
C
Sıcaklık-Toprak
D
Sıcaklık-Yükselti
E
Yükselti-yağış
Soru 4

10° - 20° enlemleri civarında yer alan ve ırmak boyları civarında yoğunlaşan bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tayga
B
Galeri ormanları
C
Tundra
D
Alpin çayır
E
Tropikal Orman
Soru 5

İnsan eliyle ormanların tahrip edilmesi sonucu antropojen bozkırlar meydana gelir. Aşağıdaki bölümlerden hangisinde antropojen bozkırların yaygın olarak bulunduğu söylenebilir?

A
Kıyı Ege
B
Hakkari
C
Batı Karadeniz
D
Antalya
E
Ergene
Soru 6

Bütün yıl yeşil kalan, iğne yapraklı bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsüne maki denir.Aşağıdakilerden hangisi makiyi oluşturan türlerden biri  değildir?

A
Kocayemiş
B
Yabani zeytin
C
Zakkum
D
Geven
E
Mersin
Soru 7

Ekvatoral kuşakta bulunan geniş yapraklı ve boyları 100 metreye ulaşabilen ağaçlardan oluşan ormanlara yağmur ormanları denir. Aşağıdakilerden hangisi yağmur ormanlarında sıkça bulunan ağaç türlerinden biridir?

A
Çam
B
Tayga
C
Sekoya
D
Savan
E
Köknar
Soru 8

Daha önce yetişme alanı olan ancak zamanla daha dar alanlarda yetişme ortamı bulunan bitki türlerine ne ad verilir?

A
Atropojen step
B
Sukkullent
C
Relik
D
Garlg
E
Endemik
Soru 9

Türkiye’de yerşekillerlnin batı - doğu yönünde uzanması kıyı ve iç kesimler arasında yaşanan iklim farklılığını artırmıştır. Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinde kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farklılığının  en az olduğu söylenebilir?

A
Batı Karadeniz
B
Yıldız
C
Kıyı Ege
D
Doğu Karadeniz
E
Antalya
Soru 10

Yerşekillerlnin engebeli olduğu bölgelerde iklim çeşitliliği fazladır. Bu durum bitki çeşitinin de fazla olmasına neden olmuştur. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bitki çeşitliliğinin  en az olması beklenir?

A
Fransa
B
ABD
C
Hollanda
D
Arjantin
E
Hindistan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.