10. Sınıf Coğrafya Bitki Toplulukları Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Bitki Toplulukları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Bitki Toplulukları Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Bitki Toplulukları Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ekvatoral kuşakta bulunan geniş yapraklı ve boyları 100 metreye ulaşabilen ağaçlardan oluşan ormanlara yağmur ormanları denir. Aşağıdakilerden hangisi yağmur ormanlarında sıkça bulunan ağaç türlerinden biridir?

A
Çam
B
Sekoya
C
Savan
D
Köknar
E
Tayga
Soru 2

Daha önce yetişme alanı olan ancak zamanla daha dar alanlarda yetişme ortamı bulunan bitki türlerine ne ad verilir?

A
Garlg
B
Sukkullent
C
Atropojen step
D
Relik
E
Endemik
Soru 3

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin topraklarının bir bölümünde sürekli kar ve buzulların deniz seviyesine kadar inmesi nedeniyle bitki örtüsü  bulunmaz?

A
Meksika
B
Brezilya
C
Fransa
D
Norveç
E
Avustralya
Soru 4

Yerşekillerlnin engebeli olduğu bölgelerde iklim çeşitliliği fazladır. Bu durum bitki çeşitinin de fazla olmasına neden olmuştur. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bitki çeşitliliğinin  en az olması beklenir?

A
Arjantin
B
Hollanda
C
ABD
D
Hindistan
E
Fransa
Soru 5

Bir bölgede bitkilerin boylarının kısa ancak kök sistemlerinin çok gelişmiş olduğu, İğne yapraklı olan bu bitkilerin üzerlerinin kaygan bir yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. Bu bitkilerin yaygın olarak bulunduğu bölge ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Orta kuşak karalarının batısında yer alır.
B
Yeraltı suyu yüzeye yakındır.
C
Yıllık yağış miktarı fazladır.
D
Nemlilik azdır.
E
Yerşekilleri engebelidir.
Soru 6

Bütün yıl yeşil kalan, iğne yapraklı bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsüne maki denir.Aşağıdakilerden hangisi makiyi oluşturan türlerden biri  değildir?

A
Mersin
B
Geven
C
Zakkum
D
Yabani zeytin
E
Kocayemiş
Soru 7

Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün geniş, karışık ve iğne yapraklılar olarak kuşaklar oluşturması aşağıdakilerden hangi ikisi arasındaki ilişki ile açıklanabilir?

A
Yükselti-yağış
B
Enlem-Yağış
C
Sıcaklık-Yükselti
D
Sıcaklık-enlem
E
Sıcaklık-Toprak
Soru 8

10° - 20° enlemleri civarında yer alan ve ırmak boyları civarında yoğunlaşan bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Galeri ormanları
B
Tropikal Orman
C
Tayga
D
Tundra
E
Alpin çayır
Soru 9

İnsan eliyle ormanların tahrip edilmesi sonucu antropojen bozkırlar meydana gelir. Aşağıdaki bölümlerden hangisinde antropojen bozkırların yaygın olarak bulunduğu söylenebilir?

A
Batı Karadeniz
B
Antalya
C
Ergene
D
Kıyı Ege
E
Hakkari
Soru 10

Türkiye’de yerşekillerlnin batı - doğu yönünde uzanması kıyı ve iç kesimler arasında yaşanan iklim farklılığını artırmıştır. Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinde kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farklılığının  en az olduğu söylenebilir?

A
Kıyı Ege
B
Yıldız
C
Doğu Karadeniz
D
Batı Karadeniz
E
Antalya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.