10. Sınıf Coğrafya Çevre ve Toplum Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Çevre ve Toplum konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Çevre ve Toplum Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Çevre ve Toplum Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özellikle buzdolaplarından, parfümlerden ve fabrikalardan yayılan bazı gazlar ozon tabakasının incelmesine bazı bölgelerden delinmesine neden olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının delinmesinin katkıda bulunduğu zararlardan biri  değildir?

A
Deri hastalıklarının artması
B
Buzulların erimesi
C
Kalp hastalıklarının artması
D
Ekolojik dengenin bozulması
E
Yeraltı kaynaklarının azalması
Soru 2

İnsan faaliyetleri sonucu yaşadığımız doğal çevre zaman içinde büyük değişikliklere uğrar. Eğer bu değişiklikler bilinçli bir şekilde yapılmazsa çevre sorunları ortaya çıkar.Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri  değildir?

A
Hava kirliliğinin artması
B
Orman alanlarının azalması
C
Suların kirlenmesi
D
Bazı canlı türlerinin yok olması
E
Sanayide çalışan kişi sayısının artması
Soru 3

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yılın belirli dönemlerinde meydana gelen aşırı yağış artışına bağlı olarak sellerin yaşanma olasılığı daha yüksektir?

A
Kanada
B
Mısır
C
Çin
D
Azerbeycan
E
İsveç
Soru 4

Bazı ülkelerde uranyum ve toryum gibi nükler enerji kaynaklarından yararlanmak için santraller kurulmuş ve uzun bir süredir işletilmektedir. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nükleer santrallerden elektrik üretildiği  söylenemez?

A
İngiltere
B
Almanya
C
Türkiye
D
Bulgaristan
E
Fransa
Soru 5

Az gelişmiş ülkelerde hızla ve kontrolsüz bir biçimde artan nüfus beraberinde açlık ve kıtlık gibi faleketleri de getirmektedir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi hızlı nüfus artışı ve kuraklığın neden olduğu açlık tehlikesi ile karşı karşıyadır?

A
Libya
B
Güney Afrika Cumhuriyeti
C
Fas
D
Nijerya
E
Kuveyt
Soru 6

Toprağın verimli olan üst bölümün dış kuvvetler nedeniyle aşındırılıp başka alanlara taşınmasına erozyon denir.Aşağıdakilerden hangisi erozyona neden olan etkenlerden biri  değildir?

A
Barajların balçıkla dolması
B
Meraların tarım alanı yapılması
C
Bitki örtüsünün yok edilmesi
D
Toprağın aşırı işlenmesi
E
Yanlış tarım yöntemlerinin uygulanması
Soru 7

Özellikle büyük petrol bölgelerinde veya petrolün gemilerle taşındığı su yollarında zaman zaman meydana gelen deniz kazaları büyük çevre felaketlerine neden olmaktadır.Aşağıdaki boğazlardan hangisinde böyle bir durumun yaşanma olasılığı  daha fazladır?

A
İstanbul
B
Korint
C
Macellan
D
Bering
E
Panama
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi korumak ve bozulan ekolojik dengeyi yeniden kurmak için çalışan gönüllü sivil toplum kuruluşlarından biri  değildir?

A
Tema Vakfı
B
Opec
C
Çekül
D
Akut
E
Greenpeace
Soru 9

Sanayileşme hızının kentleşme hızından yüksek olduğu bölgelerde plansız kentleşme ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise, bu tür kentlerde çeşitli sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen kentlerde yaşanan sorunlardan biri  değildir?

A
Sanayi kuruluşlarının kent içinde kalması
B
Doğal kaynkların hızla tükenmesi
C
Katı atıkların çevreyi kirletmesi
D
İşgücünün artması
E
Tarım alanlarının amaç dışı işgali
Soru 10

Yarı kurak bölgelerde tarım alanlarının bilinçsizce sulanması sonucu su kaynakları hızla azalmaktadır.Aşağıdaki göllerden hangisinde bu tehlikenin daha çok yaşandığı söylenebilir?

A
Urmiye
B
Hazar
C
Baykal
D
Lut
E
Aral
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.