10. Sınıf Coğrafya Doğal Afetler ve Toplum Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Doğal Afetler ve Toplum konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Doğal Afetler ve Toplum Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Doğal Afetler ve Toplum Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Meteorolojik afetler için alınacak önlem plan­ları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Deprem kuşaklarındaki evlerin boşaltılması
B
Erken uyarı sistemlerinin yeterliliği
C
Acil durum planlarının hazırlanması
D
Akarsu yataklarına, yerleşmelerin engellen¬mesi
E
Meteoroloji verilerinin iyi değerlendirilmesi
Soru 2

I. Salgın hastalıkların başlaması
II.Enerji nakil hatlarının zarar görmesi
III.Çocuklarda panik ve korkuların artması
IV.Can ve mal kayıpları
Yukarıdakilerden hangileri doğal afetlerin yol açtığı dolaylı sonuçlardandır?

A
I - II
B
II – IV
C
II-III
D
III-IV
E
I - III
Soru 3

Afet yönetimi ve planlaması için geçerli olan, I.Risk değerlendirmesi II.Erken uyarı ve ikaz sistemlerinin kurulması III.Eğitim ve tatbikat uygulamaları IV.Geçici İskan alanlarının kurulması Faktörlerinden hangisi afet öncesi yapılması gerekenler arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
II – III
C
Yalnız IV
D
Yalnız III
E
I - II
Soru 4

-17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara dep­reminde 16.899 kişi hayatını kaybetti.
-17 Ocak 1995’te Japonya’da yaşanan Kobe depreminde yaklaşık 6000 kişi hayatını kay­betti.
Türkiye ve Japonya’da yaklaşık aynı büyük­lükte yaşanan bu iki depremin verdiği zararın çok farklı boyutlarda olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A
Binarlardaki deprem güvenliğinin farklı olmasıyla
B
Kurtarma ve ilk yardım ekiplerindeki donanım farklılığıyla
C
Her iki ülkeninde deprem kuşağında bulunmasıyla
D
Acil durum planlarının, uygulamadaki farklılığıyla
E
Halkın depreme karşı eğitim ve bilgi düzeyin¬deki farklılıkla
Soru 5

Erozyonun başlaması ile birlikte aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?

A
Ekolojik dengenin bozulması
B
Verimli toprakların kaybı
C
Arazinin çoraklaşması
D
Tarımsal verimin düşmesi
E
Volkanik faaliyetlerde artış
Soru 6

I. Sel II.Deprem III.Tsunami IV.Kuraklık Yukarıdakilerden hangileri meteorolojik afet­lere örnek oluşturmaz?

A
II-III
B
Yalnız IV
C
Yalnız I
D
I-II
E
IV - I
Soru 7

I. Rusya
II.Filipinler
III.Endonezya
IV.İsveç
Yukarıdaki ülkelerden hangilerinde deprem riski daha azdır?

A
II-III
B
III- IV
C
I - IV
D
I - II
E
II – IV
Soru 8

Can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerin dolaylı sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yoksulluk
B
Salgın hastalık
C
İşsizlik
D
Korku
E
Köprü yıkılması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi volkanik faaliyetlerin oluşturabileceği olumsuz sonuçlardan değil­dir?

A
Toprak kaybına neden olması
B
Ülkelerin ekonomik zarara uğraması
C
İklim değişikliklerinin yaşanması
D
Canlı yaşamının yok olması
E
Önemli maden yataklarının oluşması
Soru 10

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin olu­şum nedeni diğerlerinden farklıdır?

A
Tayfun
B
Sel
C
Çığ
D
Deprem
E
Kuraklık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.