10. Sınıf Coğrafya Doğal Unsurların Göstergesi Bitkiler Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Doğal Unsurların Göstergesi Bitkiler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Doğal Unsurların Göstergesi Bitkiler Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Doğal Unsurların Göstergesi Bitkiler Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ağaçların yaprak özelliği sıcaklık ve nem koşulla­rına göre değişir. Buna göre; aşağıdaki ağaç­lardan hangisinin yaygın olduğu yerlerde gü­neşli gün sayısının ve sıcaklık ortalamasının daha fazla olduğu söylenebilir?

A
Kayın
B
Kızılçam
C
Ladin
D
Sarıçam
E
Göknar
Soru 2

10-sinif-cografya-turkiyede-toprak-tipleri-ve-toprak-kullanimi-testleri-6-Optimized


Yukarıdaki şekilde bir dağın kuzey yamacında or­man, güney yamacında ise bozkırların yer aldığı gösterilmiştir.
Buna göre, yamaçlarda farklı bitki türlerinin yer alması aşağıdakilerden hangisiyle açıkla­nabilir?

A
Toprak çeşitleriyle
B
Hayvancılık faaliyetleriyle
C
Nemlilik ve yağışla
D
Enlem faktörüyle
E
Yükseltiyle
Soru 3

Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin bitki türleri ve endemik bitki tür sayıları verilmiştir.
10-sinif-cografya-turkiyede-toprak-tipleri-ve-toprak-kullanimi-testleri-4-Optimized
Yalnızca tablodaki verilere dayanarak;
I.Yüzölçümü en geniş olan ülke
II.Toprakları en verimli olan ülke
III.Bitki türleri en fazla olan ülke
IV.Endemik bitki türleri en az olan ülke
belirlemelerden hangileri hakkında bilgi alına­bilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
III ve IV
D
Yalnız IV
E
ll ve III
Soru 4

Türkiye 12.000 den fazla bitki türüyle, Dünya’da bitki çeşitliliği yönünden en zengin ülkeler arasın­da yer alır.
Bu durum Türkiye’nin;
I.Farklı jeolojik dönemleri yaşamış olması
II.İklim çeşidinin fazla olması
III.Zamanla iklim değişimlerinin yaşanması
IV.Nüfusunun fazla olması
V.Yerşekillerinin engebeli olması
özelliklerinden hangisiyle açıklanamaz?

A
I
B
V
C
IV
D
II
E
III
Soru 5

Aşağıdaki haritada bir doğal bitki örtüsünün Türkiye’deki coğrafi dağılışı gösterilmiştir.
10-sinif-cografya-turkiyede-toprak-tipleri-ve-toprak-kullanimi-testleri-8-Optimized
Coğrafi dağılışı dikkate alındığında, bu bitki için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Ot formasyonuna aittir.
B
Yıl boyunca bol yağışa ihtiyacı vardır.
C
Yıkanmamış topraklarda yetişir.
D
Yaz kuraklığından etkilenmez.
E
Sıcaklık ve ışık isteği fazladır.
Soru 6

Bitki coğrafyası konusunda araştırma yapan bir kişi gittiği yörelerde geven, çakır dikeni, üzerlik, sığır kuyruğu ve gelincik gibi ot türlerinin yaygın olduğunu belirlemiştir.
10-sinif-cografya-turkiyede-toprak-tipleri-ve-toprak-kullanimi-testleri-7-Optimized
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangisî araştırmacının gittiği yer­ler arasında değildir?

A
IV
B
I
C
III
D
V
E
II
Soru 7

Yamaç boyunca yükseldikçe ormanın görülmeye başladığı yükseltiye, ormanın alt sınırı denir. Or­manın alt sınırını nem belirler.
10-sinif-cografya-turkiyede-toprak-tipleri-ve-toprak-kullanimi-testleri-5-Optimized
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış taralı alanlardan hangisinde ormanın alt sını­rının daha düşük olduğu söylenebilir?

A
V
B
I
C
II
D
IV
E
III
Soru 8

İnsanlar tarafından kıyıdaki geniş yapraklı or­manların tahrip edilmesiyle oluşan çalı topluluğu­na psödomaki denir. Buna göre aşağıdaki yörelerden hangisinde psödomaki görülmez?

A
Sinop
B
Trabzon
C
İzmir
D
Ordu
E
Kastamonu
Soru 9

Türkiye’de yangın nedeniyle bazı yörelerdeki or­manlar tahrip olmuştur. Kendi haline bırakıldı­ğında, aşağıdaki yörelerin hangisindeki orma­nın, kendini yenilme süresinin diğerlerine gö­re daha kısa olması beklenir?

A
Rize
B
Denizli
C
İzmir
D
Diyarbakır
E
Gaziantep
Soru 10

Antalya’nın doğal bitki örtüsü kızılçam, Anka­ra’nın doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bu durum Antalya ve Ankara’nın aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olmalarıyla açıklanabilir?

A
Yer şekilleri
B
Toprağın verimi
C
İklim tipi
D
Yağışın en az olduğu mevsim
E
Akarsuların akış hızı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.