10. Sınıf Coğrafya Dünyayı Kaplayan Örtü Bitkiler Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Dünyayı Kaplayan Örtü Bitkiler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Dünyayı Kaplayan Örtü Bitkiler Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Dünyayı Kaplayan Örtü Bitkiler Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yerde sıcaklık ortalaması en azdır?

A
Bozkır (step) bitkileri
B
Muson ormanları
C
Ekvatoral yağmur ormanları
D
Tayga ormanları
E
Orta kuşağın karışık ormanları
Soru 2

Sert karasal iklimin yaşandığı -Sibirya -Doğu Avrupa -Kuzey Amerika’nın kuzeyinde aşağıdaki bitki formasyonlarından hangisi yaygındır?

A
Yağmur Ormanları
B
Bozkırlar
C
Makiler
D
Tayga Ormanları
E
Muson Ormanları
Soru 3

Tundralar için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A
Otsu bitki topluluklarıdır
B
Soğuğa dayanıklıdır.
C
Kutuplara yakın yerlerde yetişirler.
D
Bol yağışlı alanlarda yetişir.
E
Yaz döneminde yeşerirler.
Soru 4

Aşağıdaki şekilde, bitkilerin yamaç boyunca oluş­turduğu kuşaklar gösterilmiştir.
10-sinif-cografya-dunyayi-kaplayan-ortu-bitkiler-testleri-1-Optimized


Yamaç boyunca yükseltinin artmasıyla bitki örtülerinin değişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekanik ayrışmanın artması
B
Toprağın verim derecesinin azalması
C
Sıcaklığın azalması
D
Kayaç özelliklerinin değişmesi
E
Toprak horizonlarının değişmesi
Soru 5

Aşağıda verilen bitki örtülerinden hangisinin yetiştiği bir bölgede fiziksel ayrışmanın etkisi daha fazladır?

A
Muson ormanları
B
Savan
C
Step (bozkır)
D
Ekvatoral yağmur ormanları
E
Maki
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, bitki örtüsünün tah­rip olmasının nedenlerinden değildir?

A
Yol ve baraj yapımı
B
Artan nüfusla birlikte yakacak ihtiyacının da artması
C
Hayvanların orman alanlarında otlatılması
D
Orman alanlarının imar ve iskana açılması
E
Yamaçlarda erozyonu önleme çalışmalarının yapılması
Soru 7

-Bozkırlardan daha sık ve gür ot topluluklarıdır.
-Yaz boyu yeşil kalır.
-Yaygın olduğu alanlar, büyükbaş hayvancılık için uygundur.
Yukarıda bazı özellikleri belirtilen bitki türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çayır
B
Orman
C
Step
D
Maki
E
Tundra
Soru 8

Yaz aylarında yeşerip, kışın yaprak döken teak ağaçları, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişme imkanı bulur?

A
İsveç
B
Fransa
C
Hindistan
D
Kanada
E
Suudi Arabistan
Soru 9

Ormanların tahribi sonucu kısa boylu ağaççıkların oluşturduğu topluluğa çalı formasyonu adı ve­rilir.
Buna göre;
I.Savan
II.Maki
III.Tundra
IV.Garig
V.Çayır yukarıdaki bitkilerden hangileri çalı formasyo­nuna aittir?

A
Hepsi
B
II ve III
C
I ve III
D
II ve IV
E
IV ve V
Soru 10

Düşük sıcaklıktan dolayı dağların yüksek kesim­leri orman yetişmesi için elverişsiz koşullara sa­hiptir. Dağların yükseklerinde ormanlar yerini …………………….. a bırakır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümle doğ­ru olur?

A
Maki
B
Savan
C
Kaktüs
D
Bozkır
E
Alpin çayır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.