10. Sınıf Coğrafya Ekonomik Coğrafya Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Ekonomik Coğrafya konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Ekonomik Coğrafya Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Ekonomik Coğrafya Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orta Çağ’da Avrupalı denizciler Hindistan’a ulaşmak ve yeni sömürgeler elde etmek gibi nedenlerle Coğrafi Keşiflere başlamışlar ve yeni boğazlar, geçitler bularak Dünya ticaretini yavaş yavaş ele geçirmişlerdir.Aşağıdaki boğazlardan veya geçitlerden hangisinin ticari açıdan değerinin olduğu  söylenemez?

A
Macellan Boğazı
B
Bering Boğazı
C
Süveyş Kanalı
D
Ümit Burnu
E
Cebelitarık
Soru 2

Gelişmiş ülkelerde uranyum ve toryum gibi madenlerin parçalanmasından elde edilen nükleer enerji yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde nükleer enerji santralleri  kurulmamıştır?

A
Nijerya
B
Rusya
C
Ermenistan
D
Fransa
E
İtalya
Soru 3

Tarihi dönemler boyunca insanlar avcılık, toplayıcılık gibi ekonomik faaliyetlerden günümüz modern sanayine geçiş yapmışlardır. Bununla beraber hâla sanayi alanında fazla bir gelişme gösteremeyen bazı toplumlar da bulunmaktadır.Bu duruma neden olan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi  sayılamaz?

A
Nüfus azlığı
B
Bilimsel gelişmelere duyulan ilginin azlığı
C
Yükselti ve yerşekilleri
D
Ulaşım ve iletişimin gelişmemesi
E
iklim şartlarının olumsuz etkileri
Soru 4

Günümüzde enerji elde edilen kaynaklar arasında petrolün yeri diğer kaynaklardan çok daha fazladır. Bilinen petrol yataklarının önemli bir bölümü Orta Doğu ülkelerinde yer almaktadır. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde zengin petrol yataklarının işletildiği  söylenemez?

A
İran
B
Lübnan
C
Suudi Arabistan
D
Birleşik Arap emirlikleri
E
Kuveyt
Soru 5

Yerşekillerinin engebeli olduğu ülkelerde hammadde sağlamak ve üretilen ürünleri pazarlara ulaştırmak oldukça zordur. Bu durum ülkenin ekonomik olarak gelişimini güçleştirmektedir. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin yerşekilleri engebeli olduğu için ekonomik gelişiminin  daha zor olduğu söylenebilir?

A
Danimarka
B
Mısır
C
Belçika
D
Pakistan
E
Hollanda
Soru 6

Karasal iklimin etkili olduğu ve bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu bölgelerde küçükbaş hayvancılık yaygındır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde küçükbaş hayvancılık  daha yaygındır?

A
Almanya
B
Hindistan
C
Kazakistan
D
Kanada
E
Brezilya
Soru 7

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Dünya’da sanayi alanında ileri giden ülkelerden biri  değildir?

A
İtalya
B
İsveç
C
Portekiz
D
ABD
E
Japonya
Soru 8

Yükselti ve engebenin fazla olduğu ülkelerde akarsuların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde akarsuların hidroelektirk potansiyeli  en azdır?

A
Türkiye
B
Pakistan
C
Danimarka
D
Bulgaristan
E
Romanya
Soru 9

Ekonomik gelişimi hızlı olan ülkelerde toplumların bilgi ve birikimleri daha fazladır. Bu durum gelişmiş ülke vatandaşlarının gelişen çağa daha çabuk uyum göstermelerine ve değişimleri daha hızlı kabullenmelerine olanak sağlamaktadır.Aşağıdaki ülkelerden hangisinde toplumsal değişimin  daha hızlı olduğu söylenebilir?

A
Afganistan
B
İsviçre
C
İran
D
Arjantin
E
Şili
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kutuplara çok yakın olan alanlarda yaşayan insanların en önemli geçim kaynağıdır?

A
Madencilik
B
Turizm
C
Büyükbaş hayvancılık
D
Tarım
E
Balıkçılık ve avcılık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.