10. Sınıf Coğrafya Ekonomik Coğrafya Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Ekonomik Coğrafya konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Ekonomik Coğrafya Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Ekonomik Coğrafya Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kutuplara çok yakın olan alanlarda yaşayan insanların en önemli geçim kaynağıdır?

A
Turizm
B
Tarım
C
Madencilik
D
Balıkçılık ve avcılık
E
Büyükbaş hayvancılık
Soru 2

Ekonomik gelişimi hızlı olan ülkelerde toplumların bilgi ve birikimleri daha fazladır. Bu durum gelişmiş ülke vatandaşlarının gelişen çağa daha çabuk uyum göstermelerine ve değişimleri daha hızlı kabullenmelerine olanak sağlamaktadır.Aşağıdaki ülkelerden hangisinde toplumsal değişimin  daha hızlı olduğu söylenebilir?

A
İran
B
Afganistan
C
Şili
D
İsviçre
E
Arjantin
Soru 3

Yerşekillerinin engebeli olduğu ülkelerde hammadde sağlamak ve üretilen ürünleri pazarlara ulaştırmak oldukça zordur. Bu durum ülkenin ekonomik olarak gelişimini güçleştirmektedir. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin yerşekilleri engebeli olduğu için ekonomik gelişiminin  daha zor olduğu söylenebilir?

A
Mısır
B
Belçika
C
Hollanda
D
Pakistan
E
Danimarka
Soru 4

Orta Çağ’da Avrupalı denizciler Hindistan’a ulaşmak ve yeni sömürgeler elde etmek gibi nedenlerle Coğrafi Keşiflere başlamışlar ve yeni boğazlar, geçitler bularak Dünya ticaretini yavaş yavaş ele geçirmişlerdir.Aşağıdaki boğazlardan veya geçitlerden hangisinin ticari açıdan değerinin olduğu  söylenemez?

A
Süveyş Kanalı
B
Macellan Boğazı
C
Bering Boğazı
D
Ümit Burnu
E
Cebelitarık
Soru 5

Tarihi dönemler boyunca insanlar avcılık, toplayıcılık gibi ekonomik faaliyetlerden günümüz modern sanayine geçiş yapmışlardır. Bununla beraber hâla sanayi alanında fazla bir gelişme gösteremeyen bazı toplumlar da bulunmaktadır.Bu duruma neden olan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi  sayılamaz?

A
Ulaşım ve iletişimin gelişmemesi
B
Yükselti ve yerşekilleri
C
iklim şartlarının olumsuz etkileri
D
Nüfus azlığı
E
Bilimsel gelişmelere duyulan ilginin azlığı
Soru 6

Yükselti ve engebenin fazla olduğu ülkelerde akarsuların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde akarsuların hidroelektirk potansiyeli  en azdır?

A
Romanya
B
Pakistan
C
Danimarka
D
Türkiye
E
Bulgaristan
Soru 7

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Dünya’da sanayi alanında ileri giden ülkelerden biri  değildir?

A
ABD
B
İsveç
C
İtalya
D
Portekiz
E
Japonya
Soru 8

Günümüzde enerji elde edilen kaynaklar arasında petrolün yeri diğer kaynaklardan çok daha fazladır. Bilinen petrol yataklarının önemli bir bölümü Orta Doğu ülkelerinde yer almaktadır. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde zengin petrol yataklarının işletildiği  söylenemez?

A
İran
B
Lübnan
C
Birleşik Arap emirlikleri
D
Suudi Arabistan
E
Kuveyt
Soru 9

Karasal iklimin etkili olduğu ve bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu bölgelerde küçükbaş hayvancılık yaygındır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde küçükbaş hayvancılık  daha yaygındır?

A
Hindistan
B
Kanada
C
Almanya
D
Brezilya
E
Kazakistan
Soru 10

Gelişmiş ülkelerde uranyum ve toryum gibi madenlerin parçalanmasından elde edilen nükleer enerji yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde nükleer enerji santralleri  kurulmamıştır?

A
Rusya
B
Nijerya
C
Fransa
D
Ermenistan
E
İtalya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.