10. Sınıf Coğrafya Kayaç Çeşitleri Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Kayaç Çeşitleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Kayaç Çeşitleri Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Kayaç Çeşitleri Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dünya’nın günümüzdeki şeklini alana kadar geçirdiği çeşitli dönemlere jeolojik devirler denir. Aşağıdaki madenlerden hangisi jeolojik olarak daha eski bir dönemde oluşmuştur?

A
Bor
B
Tuz
C
Petrol
D
Linyit
E
Taşkömürü
Soru 2

Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu bölgelerde taşların mekanik yollarla ufalanması daha hızlıdır. Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinde mekanik ufalanma daha fazladır?

A
Orta Karadeniz
B
Kıyı Ege
C
Adana
D
Ergene
E
Konya
Soru 3

Yerkabuğunu oluşturan taşlar volkanizma sırasında püsküren lavların soğuması ya da çeşitli bitki ve canlı kalıntıların havasız ortamda katılaşması sonucu meydana gelmiştir. Buna göre, aşağıdaki taşlardan hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır?

A
Siyanit
B
Diyorit
C
Moren
D
Bazalt
E
Tüf
Soru 4

Daha önce oluşan tortul ve başkalaşım taşlarının şiddetli basınç ve sıcaklık altında değişmesi başkalaşım taşları meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım taşlarından biri değildir?

A
Mermer
B
Gnays
C
Kuvarsit
D
Jips
E
Elmas
Soru 5

Yerin derinliklerinde bulunan magmanın yeryüzüne doğru sokulması ve yeryüzüne ulaşması sonucu dış püskürük taşlar oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan dış püskürük taşlardan biridir?

A
Andezit
B
Siyanit
C
Diyorit
D
Granit
E
Gabro
Soru 6

Kömür, bitki ve canlı kalıntılarının çukur bir ortamda havasızlık ve basınç altında kalması sonucu oluşan organik bir tortuldur. Aşağıdakilerden hangisi kömür türlerinden biri  değildir?

A
Kayatuzu
B
Antrasit
C
Maden kömürü
D
Linyit
E
Turba
Soru 7

Dış kuvvetlerin etkisi sonucu aşındırılıp taşınarak deniz, okyanus veya göllerin tabanlarında biriken taşlara tortul taşlar denir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan tortul taşlardan biridir?

A
Tüf
B
Sûngertaşı
C
Bazalt
D
Kireç
E
Konglomera
Soru 8

Aşağıdaki taşlardan hangisi canlı kalıntılarının çukur alanlarda birikmesi sonucu oluşan organik tortullardan biridir?

A
Mercankaya
B
Breş
C
Mermer
D
Kiltaşı
E
Kireçtaşı
Soru 9

Tortul taşlar, canlı kalıntılarının ve daha önce oluşan taşların çeşitli yollarla parçalanması, dış kuvvetler tarafından taşınarak çukur alanlarda birikmesi sonucu oluşurlar. Bu nedenle aralarında fosillere raslanır. Buna göre, aşağıdaki taşlardan hangisinde fosil bulunma ihtimali   en azdır?

A
Granit
B
Breş
C
Linyit
D
Trayerten
E
Kumtaşı
Soru 10

Aşağıdaki taşlardan hangisi kimyasal tortul taşlardan biri  değildir?

A
Traverten
B
Moren
C
Jips
D
Kayatuzu
E
Sarkıt
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.