10. Sınıf Coğrafya Kıtalar ve Okyanuslar Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Kıtalar ve Okyanuslar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Kıtalar ve Okyanuslar Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Kıtalar ve Okyanuslar Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dünya tarihi boyunca ulaşım alanında gelişmeler meydana gelmesi kıtalar arasında mal ve hizmetlerin taşınmasını sağlamıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu  söylenemez?

A
İnsanlığın bilgi ve kültür birikimin bütün Dünya'ya iletilebilmesi
B
Farklı kıtalarda yetişen tarım ürünlerinin diğer insanlar tarafından tanınması
C
Dünya genelinde büyük göçlerin meydana gelmesi
D
Çeşitli hayvanların farklı kıtalara götürülüp üretilebilmesi
E
İnsanlar arasındaki sosyal farklılıkların artması
Soru 2

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin gelişiminde kış turizm etkinliklerine yapılan yatırımların ve turizmden elde edilen gelirin etkisi  daha fazladır?

A
Almanya
B
İtalya
C
İsveç
D
Hollanda
E
İspanya
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi zengin petrol yataklarının işletmeye açılması sonucu stratejik açıdan önem kazanan ülkelerden biri  değildir?

A
Libya
B
Arnavutluk
C
Suudi Arabitan
D
Irak
E
Kuveyt
Soru 4

Güneydoğu Asya’da yer alan ülkeler ekonomik anlamda oldukça geri iken son dönemde bilim, teknoloji ve sanayi alanında büyük gelişmeler kaydetmişler ve ürettikleri mallarla Dünya pazarlarında önemli paylar elde etmişlerdir.Aşağıdaki ülkelerden hangisi yukarıda söz edilen ülkelerden biri  değildir?

A
Güney Kore
B
Endonezya
C
Tayvan
D
Japonya
E
Kuzey Kore
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin neden olduğu durumlar arasında  sayılamaz?

A
Kıtalar arasında büyük göçlerin yapılması
B
Doğu toplumlarının bilim ve sanatta ileri gitmesi
C
Ülkeler arasındaki ticeretin artması
D
Batılı ülkelerde zengin bir sınıfın ortaya çıkması
E
Sömürge yarışının başlaması
Soru 6

Aşağıdaki ülkelerden hangisin hem Atlas Okyanusu’na hem de Büyük Okyanusa kıyısı bulunmaktadır?

A
Japonya
B
İsveç
C
Arjantin
D
ABD
E
Fransa
Soru 7

Aşağıdaki ülkelerden hangisi ekonomik ve bilimsel alanda büyük gelişmeler gösteren ve Dünya’ya yön veren ülkelerden biri  değildir?

A
İngiltere
B
Japonya
C
ABD
D
Şili
E
Almanya
Soru 8

Gel - git olayının şiddetli olduğu okyanus kıyılarında akarsu ağızlarının oyulması sunucu haliç denilen kıyı tipi oluşur. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde haliç kıyı tipinin oluşması  beklenemez?

A
Almanya
B
ABD
C
Cezayir
D
Fransa
E
İngiltere
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşifler sırasında önemli bir rol oynayan ve Güney Amerika’nın güneyinde yer alan geçittir?

A
Ümit Burnu
B
Bering
C
Cebelitarık
D
Macellan
E
Panama
Soru 10

I.     Asya II.    Kuzey Amerika III.  Afrika IV.  AvusturalyaYukarıda verilen kıtalardan hangileri Yeni Dünya Karaları olarak bilinen kıtalar arasında yer alır?

A
III ve IV
B
I ve III
C
II ve IV
D
II ve III
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.