10. Sınıf Coğrafya Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Telefonun icadı
II.Amerika’nın keşfi
III. Buhar makinelerinin bulunması
IV. Hint Deniz Yolu’nun bulunması
Yukarıdakilerden hangileri 15. yüzyılda ger­çekleşen ve dönemin ekonomik ve siyasal ya­pısını etkileyen önemli keşiflerdendir?

A
Yalnız IV
B
I-II
C
II-IV
D
III - IV
E
Yalnız I
Soru 2

Dünya’da deniz yolları güzergahının belirlen­mesinde etkili olan doğal koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Buzullar ve aysberglerin dağılımı
B
Okyanus akıntılarının yönü
C
Gemilerin yük taşıma kapasiteleri
D
Sisli ve fırtınalı alanlar
E
Sürekli rüzgarların yönü
Soru 3

I.Panama Kanalı
II.Malakka Boğazı
III.Kiel Kanalı
IV.Korint Kanalı
Yukarıdaki kanal ve boğazlardan hangileri Av­rupa kıtasında yer almaz?

A
I- II
B
Yalnız III
C
III - IV
D
Yalnız IV
E
Yalnız I
Soru 4

Panama Kanalı aşağıdaki deniz ya da okya­nuslardan hangilerini birbirine bağlayan en kışa yoldur?

A
Akdeniz - Kızıldeniz
B
Karadeniz-Akdeniz
C
Hint Okyanusu - Büyük Okyanus
D
Umman Denizi - Kızıldeniz
E
Atlas Okyanusu - Büyük Okyanus
Soru 5

Kitle iletişim araçlarının yaygın olarak kulla­nılmasının sonuçları arasında aşağıdakiler- den hangisi söylenemez?

A
Teknolojik gelişme hızı artmıştır.
B
Bilgi ve kültürün günlük yaşamdaki etkileri artmıştır.
C
Tüketim hızı ve çeşitliliği artmıştır.
D
Toplumlar arasındaki farklılıklar azalmıştır.
E
Nüfus miktarı artmıştır.
Soru 6

• Dünyada hava ulaşımının en yaygın ve en gelişmiş olduğu ülkedir.
Hava alanı sayısı çok fazladır.
• Dünya hava trafiğinin 1/3 ü bu ülke sınırların­dan geçmektedir.
Yukarıda verilen özellikler, aşağıdaki ülkeler­den hangisine aittir?

A
ABD
B
Hindistan
C
Fransa
D
Arjantin
E
İngiltere
Soru 7

Aşağıdaki ülkelerden hangisinden yola çıkan bir geminin deniz yolunu kullanarak en kısa yoldan Hint Okyanusu’na ulaşmak için Sü­veyş Kanalı’nı kullanması gerekmez?

A
İtalya
B
Türkiye
C
Avustralya
D
Yunanistan
E
Fransa
Soru 8

I.İnternet
II.Telgraf
III.Televizyon
Yukarıdaki iletişim araçlarının icat edildiği ta­rihlerin günümüze en yakın olandan en uzak olana doğru sıralaması aşağıdakilerden han­gisinde doğru verilmiştir?

A
II - III - I
B
III-II-I
C
I-III-II
D
III-II-I
E
II-I-III
Soru 9

10-sinif-cografya-turkiyede-nufus-ozellikleri-testleri-6-Optimized


Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlardan hangisinde demiryolu ağı yoktur?

A
I
B
II
C
V
D
III
E
IV
Soru 10

Akdenizle Kızıldeniz’i birleştiren Süveyş Ka­nalı, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulu­nur?

A
İsrail
B
Tunus
C
Suriye
D
Mısır
E
Cezayir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.