10. Sınıf Coğrafya Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ülkelerden hangisinden yola çıkan bir geminin deniz yolunu kullanarak en kısa yoldan Hint Okyanusu’na ulaşmak için Sü­veyş Kanalı’nı kullanması gerekmez?

A
Avustralya
B
İtalya
C
Türkiye
D
Yunanistan
E
Fransa
Soru 2

• Dünyada hava ulaşımının en yaygın ve en gelişmiş olduğu ülkedir.
Hava alanı sayısı çok fazladır.
• Dünya hava trafiğinin 1/3 ü bu ülke sınırların­dan geçmektedir.
Yukarıda verilen özellikler, aşağıdaki ülkeler­den hangisine aittir?

A
ABD
B
İngiltere
C
Hindistan
D
Fransa
E
Arjantin
Soru 3

Akdenizle Kızıldeniz’i birleştiren Süveyş Ka­nalı, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulu­nur?

A
Mısır
B
İsrail
C
Suriye
D
Tunus
E
Cezayir
Soru 4

10-sinif-cografya-turkiyede-nufus-ozellikleri-testleri-6-Optimized


Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlardan hangisinde demiryolu ağı yoktur?

A
IV
B
I
C
V
D
III
E
II
Soru 5

Dünya’da deniz yolları güzergahının belirlen­mesinde etkili olan doğal koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Sürekli rüzgarların yönü
B
Sisli ve fırtınalı alanlar
C
Buzullar ve aysberglerin dağılımı
D
Okyanus akıntılarının yönü
E
Gemilerin yük taşıma kapasiteleri
Soru 6

I.İnternet
II.Telgraf
III.Televizyon
Yukarıdaki iletişim araçlarının icat edildiği ta­rihlerin günümüze en yakın olandan en uzak olana doğru sıralaması aşağıdakilerden han­gisinde doğru verilmiştir?

A
I-III-II
B
III-II-I
C
II-I-III
D
II - III - I
E
III-II-I
Soru 7

I.Panama Kanalı
II.Malakka Boğazı
III.Kiel Kanalı
IV.Korint Kanalı
Yukarıdaki kanal ve boğazlardan hangileri Av­rupa kıtasında yer almaz?

A
Yalnız IV
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
III - IV
E
I- II
Soru 8

Kitle iletişim araçlarının yaygın olarak kulla­nılmasının sonuçları arasında aşağıdakiler- den hangisi söylenemez?

A
Bilgi ve kültürün günlük yaşamdaki etkileri artmıştır.
B
Teknolojik gelişme hızı artmıştır.
C
Toplumlar arasındaki farklılıklar azalmıştır.
D
Nüfus miktarı artmıştır.
E
Tüketim hızı ve çeşitliliği artmıştır.
Soru 9

Panama Kanalı aşağıdaki deniz ya da okya­nuslardan hangilerini birbirine bağlayan en kışa yoldur?

A
Hint Okyanusu - Büyük Okyanus
B
Atlas Okyanusu - Büyük Okyanus
C
Akdeniz - Kızıldeniz
D
Karadeniz-Akdeniz
E
Umman Denizi - Kızıldeniz
Soru 10

I. Telefonun icadı
II.Amerika’nın keşfi
III. Buhar makinelerinin bulunması
IV. Hint Deniz Yolu’nun bulunması
Yukarıdakilerden hangileri 15. yüzyılda ger­çekleşen ve dönemin ekonomik ve siyasal ya­pısını etkileyen önemli keşiflerdendir?

A
Yalnız I
B
III - IV
C
I-II
D
II-IV
E
Yalnız IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.