10. Sınıf Coğrafya Levha Hareketlerinin Etkileri Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Levha Hareketlerinin Etkileri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Levha Hareketlerinin Etkileri Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Levha Hareketlerinin Etkileri Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Levha sınırları ile,
I.Deprem kuşakları
II.Faylar
III.Sıcak su kaynakları
IV.Püskürük kayaçlar
V.Polye ovaları
oluşumlarından hangisi arasında bir ilişki yoktur?

A
IV
B
III
C
II
D
V
E
I
Soru 2

Etkin volkanların bulunduğu alanlarda, yeraltındaki basınçlı gazların etkisiyle aralıklı olarak yer­yüzüne fışkıran sıcak sulara gayzer denir.
10-sinif-cografya-levha-hareketlerinin-etkileri-testi-coz-Optimized


Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerden hangilerinde gayzer oluşması beklenmez?

A
I
B
IV
C
V
D
II
E
III
Soru 3

Normal koşullarda yerkabuğundan derinlere doğ­ru her 33 metrede sıcaklık 1°C artmaktadır. Ancak bir araştırma ekibinin, her 2-3 metre­de sıcaklığın 1°C arttığını belirlediği bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Faylarla parçalanmış bir alandır.
B
Kuzey Yarım Kürede’dir.
C
Ekvator’a yakındır.
D
Ortalama yükseltisi fazladır.
E
Kar yağışı etkili değildir.
Soru 4

Gayzer kaynağının bulunduğu bir yer için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?  

A
Amerika Kıtası’nın doğu kıyılarındadır.
B
Kolay çözülebilen kayaçlar yaygındır.
C
Sıcaklık ortalaması düşüktür.
D
Yağış rejimi düzenlidir.
E
Aktif volkanlar görülür.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, fay kaynaklarının özelliklerinden biri değildir?

A
Kanada’nın ve Avrupa’nın kuzey kıyılarında yaygındır.
B
Sıcaklığı mevsimlik ısı değişiminden fazla et¬kilenmez
C
Bazı türlerinin şifalı olduğu bilinmektedir.
D
Suları ılık veya sıcaktır.
E
İçinde bol miktarda erimiş mineral bulunur.
Soru 6

“Yeryüzündeki deprem kuşakları, volkanik alanlar ve sıcak su kaynakları birbirine paralellik göster­mektedir.” diyen bir kişi, bu yargısını kanıtla­mak için;
I.Çünkü, bu oluşumlar genç kıvrım dağlarında görülür.
II.Çünkü bu oluşumlar I. zamana ait arazilere aittir.
III.Çünkü, bu oluşumlar levha sınırlarında ger­çekleşir.
IV.Çünkü bu oluşumlar alüvyonlu ovalarda gö­rülür.
V.Çünkü bu oluşumlar faylarla parçalanmış yerlerde oluşur.
ifadelerinden hangilerini ileri süremez?

A
II ve IV
B
I ve V
C
II ve III
D
IV ve V
E
I ve II
Soru 7

Amerika Kıtası’nın batı kıyıları ile Asya Kıtası’nın doğu kıyıları için;
I.Jeotermal kaynaklar yaygındır.
II.Levha sınırları bulunur.
III.Yağış miktarı azdır.
IV.Deprem tehlikesi fazladır.
V.Faal volkanlar bulunur,
yargılarından hangisi söylenemez?

A
I
B
III
C
II
D
V
E
IV
Soru 8

Faylar yerkabuğunun en zayıf ve en hareketli bö­lümleridir. Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde fay oluşumu yoktur veya etkisizdir?

A
Endonezya
B
Malezya
C
Hollanda
D
Meksika
E
Japonya
Soru 9

I. Magmadaki sıcaklık ve basınç
II. Mantodaki konveksiyonel akıntılar
III. Karalarla denizlerin dağılımı
IV. Kayaçların bileşimindeki mineraller
V. Dünya’nın şekli
Yukarıdakilerden hangileri, levhaların üzerle­rindeki kıtalarla birlikte hareket etmelerine ne­den olmaktadır?

A
I ve II
B
IV ve V
C
I ve V
D
lll ve IV
E
II ve III
Soru 10

I.Avrasya Levhası
II.Filipinler Levhası
III.Arap Levhası
IV.Afrika Levhası
V.Nazaka Levhası
Yukarıdaki levhalardan hangileri, Türkiye’ye diğerlerine göre daha uzakta yer alır?

A
IV ve V
B
II ve III
C
I ve II
D
II ve V
E
III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.