10. Sınıf Coğrafya Levha Hareketlerinin Etkileri Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Levha Hareketlerinin Etkileri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Levha Hareketlerinin Etkileri Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Levha Hareketlerinin Etkileri Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki haritada Dünya’daki sıcak su kaynak­larının dağılışı taralı olarak gösterilmiştir.
10-sinif-cografya-levha-hareketlerinin-etkileri-testleri-1-Optimized


Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin termal turizme elverişli olduğu söylenemez?

A
Avustralya
B
Japonya
C
Meksika
D
Türkiye
E
Şili
Soru 2

Pasifik deprem kuşağı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dünya’daki depremlerin yaklaşık % 80’i bu kuşaktadır.
B
Asya’nın doğu kıyılarını etkiler.
C
Amerika’nın batı kıyılarını etkiler.
D
Afrika’nın batı kıyıları boyunca uzanır.
E
Deprem yaygınlığında birinci sıradadır.
Soru 3

Akdeniz’e kıyısı olan aşağıdaki ülkelerin han­gisinde aktif volkan dağları vardır?

A
Suriye
B
İtalya
C
Mısır
D
Türkiye
E
Yunanistan
Soru 4

Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyeli yö­nünden zengin olması, Türkiye’nin hangi özelliğiyle açıklanabilir?

A
Bir yarımada olmasıyla
B
Taşkömürü yataklarının bulunmasıyla
C
Kırıklı yapının yaygın olmasıyla
D
Yüzölçümünün geniş olmasıyla
E
Farklı iklim tiplerinin etkili olmasıyla
Soru 5

Dünya’da volkanizmanın en çok görüldüğü kuşak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük Okyanus Kuşağı
B
Türkiye - İran - Hindistan arası
C
Atlas Okyanusu’nun orta kesimleri
D
Doğu Afrika
E
Akdeniz çevresi
Soru 6

I.Pasifik
II.Avrasya
III.Arap
IV.Filipinler
V.Güney Amerika
Türkiye yukarıdaki levhalardan hangi ikisinin arasında yer almaktadır?

A
IV ve V
B
I ve II
C
I ve III
D
I ve V
E
III ve IV
Soru 7

Şili, Peru, İzlanda, Japonya, Filipinler, Malez­ya gibi ülkelerde sıcak su kaynaklarının bu­lunması, bu ülkelerin hangi yönden benzer ol­duğunu gösterir?

A
Bitki türleri
B
Nüfus yoğunluğu
C
Jeolojik yapı
D
Sıcaklık ortalaması
E
Tarım ürünleri
Soru 8

Aşağıdaki alanlardan hangisi, Büyük Okya­nus çevresi deprem kuşağında bulunmaz?

A
Yunanistan
B
Peru
C
Çin
D
Japonya
E
Şili
Soru 9

Depremler daha çok genç kıvrım dağları ile fay hatlarında görülür.
10-sinif-cografya-levha-hareketlerinin-etkileri-testleri-2-Optimized
Buna göre, yukarıdaki haritada belirtilen mer­kezlerden hangisinin sıcak su kaynakları yö­nünden diğerlerine göre daha fakir olduğu söylenebilir?

A
Erzincan
B
Bolu
C
Karaman
D
Afyon
E
İzmir
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, volkanik yörelerin özelliklerinden biri değildir?

A
Bazı kayaç türleri inşaat sektöründe kullanılır.
B
Maden yönünden zengindir.
C
Toprağı verimlidir.
D
Fay hatlarında görülür.
E
Orman yönünden zengindir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.