10. Sınıf Coğrafya Levha Hareketlerinin Etkileri Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Levha Hareketlerinin Etkileri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Levha Hareketlerinin Etkileri Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Levha Hareketlerinin Etkileri Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

10-sinif-cografya-levha-hareketlerinin-etkileri-testleri-4-Optimized


Yukarıdaki haritada Dünya’daki volkanik faaliyet­lerin yaygın olduğu yerler taralı olarak gösteril­miştir.
Buna göre, volkanların coğrafi dağılışı ile;
I.Zayıf ve kırıklı yapı
II.Genç kıvrım dağları
III.Kalkerli yapı
IV.Levha sınırları
faktörlerinden hangileri arasında bir ilişki ol­duğu söylenemez?

A
Yalnız III
B
II ve IV
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I ve IV
Soru 2

10-sinif-cografya-levha-hareketlerinin-etkileri-testleri-5-Optimized
Yukarıdaki haritada Türkiye’deki deprem kuşak­ları gösterilmiştir.
Buna göre, deprem kuşaklarının dağılışı ile aşağıdakilerden hangisinin dağılımı birbirine paralellik gösterir?

A
Tortul kayaçların
B
Akarsuların
C
Sıcak su kaynaklarının
D
Soğuk rüzgârların
E
Delta ovalarının
Soru 3

Deprem tehlikesinin az olduğu, volkanik faali­yetlerin ve kaplıcaların görülmediği bir ülke için aşağıdaki yargılardan hangisi söylene­mez?

A
Eski oluşumludur.
B
Büyük Okyanus kıyısındadır.
C
Kırılmaya uğramamıştır.
D
Tabakalar yerine oturmuştur.
E
Levha sınırlarına uzaktır.
Soru 4

Yerin derinliklerinde bulunan sıcak su buharından elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir. Jeoter- mal enerji genç volkanik dağlarda ve fay hatların­da yeryüzüne çıkmaktadır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin jeotermal enerji potansiyelinin diğerlerine gö­re daha düşük olduğu söylenebilir?

A
Kanada
B
Malezya
C
İtalya
D
Yeni Zelanda
E
Şili
Soru 5

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Avrasya Levha­sının sınırlarına diğerlerine göre daha uzak­tır?

A
Fas
B
Afganistan
C
İzlanda
D
Brezilya
E
Endonezya
Soru 6

Yerkabuğunda, levha hareketlerinin etkisiyle ger­çekleşen salınım ve titreşim hareketlerine dep­rem denir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, deprem kuşağı üzerinde yer alır?

A
Japonya
B
Finlandiya
C
Kanada
D
Rusya
E
Avsutralya
Soru 7

Kıtları oluşturarak okyanusların altında da devam eden yerkabuğu parçalarına “levha” denir. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi ile levha ha­reketleri arasında bir ilişki yoktur?

A
Depremler
B
Okyanus sırtları
C
Gel - git olayı
D
Sıradağlar
E
Volkanik faaliyetler
Soru 8

10-sinif-cografya-levha-hareketlerinin-etkileri-testleri-3-Optimized
Yukarıdaki haritada K olarak belirtilen bölge hangi levha üzerinde yer almaktadır?

A
Avrasya
B
Arap L.
C
Filipinler
D
Nazaka
E
Kokos
Soru 9

Güney Amerika kıtasında yer alan ülkelerden Pe­ru’da şiddetli depremler yaşanırken Brezilya’da deprem riski çok düşüktür. Bu durum iki ülkenin hangi yönden farklı ol­duğunun bir göstergesi olabilir?

A
Kentleşme oranı
B
Jeolojik yapı
C
Nüfus yoğunluğu
D
Tarımsal etkinlikler
E
Yıllık yağış miktarı
Soru 10

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alır?

A
Danimarka
B
İngiltere
C
Avustralya
D
Norveç
E
İran
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.