10. Sınıf Coğrafya Nerede ve Nasıl Yaşıyoruz Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Nerede ve Nasıl Yaşıyoruz konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Nerede ve Nasıl Yaşıyoruz Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Nerede ve Nasıl Yaşıyoruz Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kentler, insanların geçimlerini daha çok tarım dı­şı sektörlerden sağladığı en büyük yerleşme bi­rimleridir.
Kentleri köylerden ayıran özellikler;
I.Yer şekilleri
II.Nüfus sayısı
III.İdari yönetimi
yukarıdakilerden hangileridir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 2

Şehirlerde tarım, tircaret, ulaşım, turizm, maden­cilik gibi birçok etkinlik bir arada bulunur.
Bazı şehirlerde bu etkinliklerden birçoğu yoğun olarak yapılırken, bazılarında ekonomik etkinlik çeşidi daha azdır.
Buna göre,
I.İstanbul
II.Bursa
III.İzmit
IV.Sivas
yukarıdaki kentlerimizden hangisinde ekono­mik faaliyet çeşidi diğerlerine göre daha azdır?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız IV
E
III ve IV
Soru 3

İzmir ve Gaziantep’in gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A
Yükselti ortalamalarının fazlalığı
B
Verimli tarım alanlarının varlığı
C
İklim koşullarının elverişliliği
D
Ulaşım koşullarının elverişliliği
E
Sanayi tesislerinin varlığı
Soru 4

I.Artvin
II.Kırşehir
III.Konya
IV.Rize
Yukarıdaki illerimizin, kırsal alanlarından han­gisinde su azlığına bağlı olarak toplu yerleş­meler görülür?

A
III ve IV
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
E
II ve IV
Soru 5

Türkiye’de yaşanan iç göçlerin nedenleri ara­sında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kırsal alanda iş olanaklarının azlığı
B
Kırsal alanlarda doğal nüfus artışının fazla olması
C
Kentlerde alt yapı hizmetlerinin yetersiz kaması
D
Kentlerin çekici özellikleri
E
Tarım alanlarında verimin düşmesi
Soru 6

Türkiye’deki kır yerleşmeleri; devamlı yerleşim alanları ve geçici yerleşmeler olarak ikiye ayrılır. Aşağıdaki yerleşme çiftlerinden hangileri, kır­sal alandaki geçici yerleşmelere örnek oluştu­rur?

A
Mahalle - Divan
B
Köy - Mezra
C
Köy-Çiftlik
D
Mezra - Mahalle
E
Yayla - Kom
Soru 7

Türkiye’de köyaltı yerleşmeleri, çeşitli nedenle köylerinden ayrılan insanların daha küçük birim­ler halinde oluşturdukları yerleşmelerdir. Bu yer­leşmelerin ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A
Aileler arası anlaşmazlıklar
B
Eğitim hizmetlerinden yararlanma isteği
C
Hayvanlar için otlak temini
D
Hayvanlar için barınak temini
E
Tarım alanlarının azlığı
Soru 8

Ulaşımın kolay sağlanabileceği, yol kavşakların­da veya işlek yollar üzerinde bululan şehirler ula­şım şehirleri özelliği gösterir. Aşağıdakilerden hangisi, bu şehirlere örnek oluşturmaz?

A
Ankara
B
Eskişehir
C
Konya
D
İstanbul
E
Kırklareli
Soru 9

Yağışların az olduğu, su kaynakları bakımından fakir alanlarda toplu yerleşme dokusu hakimdir.
10-sinif-cografya-nerede-ve-nasil-yasiyoruz-testleri-4-Optimized


Buna göre, haritada işaretlenmiş alanlardan hangilerinde toplu yerleşmelere rastlanmaz?

A
III ve IV
B
II ve IV
C
II ve III
D
I ve V
E
I ve II
Soru 10

Aşağıdaki grafikte 1927 - 1990 yılları arasında Türkiye’nin kırsal ve kentsel nüfusları oransal olarak verilmiştir.
10-sinif-cografya-nerede-ve-nasil-yasiyoruz-testleri-5-Optimized
Yalnızca grafiğe dayanarak,
I.Kırsal nüfustaki değişme hızı
II.Kentli nüfus sayısı
III.Kentsel nüfus artışında göçlerin payı gibi bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?

A
II ve III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.