10. Sınıf Coğrafya Nüfus ve Yerleşme Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Nüfus ve Yerleşme konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Nüfus ve Yerleşme Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Nüfus ve Yerleşme Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ülkeler arasında meydana gelen dış göçlerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu  söylenemez?

A
İnsanlar arasında barış ve kardeşlik duygularının gelişmesi
B
Ülkeler arasında kültürel ve ekonomik İlişkilerin artması
C
İnsanlar arasındaki kültürel farklılıkların çoğalması
D
Bilim ve kültür birikiminin Dünya genelinde hızla yayılması
E
Ülkeler arasında ticaretin canlanmışı
Soru 2

I.      Nüfus dağılışı dengesizdir. II.    İhracatında sanayi ürünlerinin payı fazladır. III.  Nüfusu dağılışı doğal koşullardan fazla etkilenir. IV.   Nüfus artış hızı düşüktür. Gelişmiş bir ülkenin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi  sayılamaz?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
III ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 3

Gelişmişlik düzeyi fazla olan ülkelerde doğum oranı az, insan ömrü uzundur. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A
Milli gelir içinde sanayinin payının fazla olmasına
B
Teknolojiye duyulan İlginin fazla olmasına
C
Ülke içinde göçlerin fazla olmasına
D
Sağlık hizmetlerinin gelişmemiş olmasına
E
Genç nüfus oranının az olmasına
Soru 4

Bir ülkede nüfus artışının neden olduğu olumsuzluklar arasında aşağıdakilerden hangisi  sayılamaz?

A
İşgücü artar.
B
Doğal kaynaklar tükenir
C
Ülkenin yatırımları hizmetler sektörüne kayar.
D
Ülke İçindeki göçler hızlanır.
E
Sağlık ve eğitim hizmetleri aksamaya başlar.
Soru 5

Almanya, Fransa gibi birçok ülkenin nüfus yoğunluğu Afrika kıtasındaki ülkelerden daha fazladır. Ancak Almanya ve Fransa’da aşırı nüfuslanma gibi bir sorunun varlığından söz edilemez. Afrika ülkelerinde aşırı nüfuslanma sorunun yaşanması aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?

A
Yaşlı nüfus oranlarının az olmasından
B
Ölüm oranlarının fazla olmasından
C
Bebek ölümlerinin fazla olmasından
D
Doğal kaynakların verimli kullanamamasından
E
Yüzölçümlerinin küçük olmasından
Soru 6

Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfus sayımı ile tesbit edilmesi hedeflenen özelliklerinden biri  değildir?

A
Konut tipi ve sayısı
B
Nüfusun İstihdam durumu
C
Nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımı
D
Ülke içindeki nüfus hareketleri
E
Çalışma çağındaki nüfus sayısı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi olumsuz etkileyen faktörlerden biri  değildir?

A
Ulaşımının elverişsizliği
B
Arazinin engebeliliği
C
Yer altı kaynaklarının azlığı
D
iklim çeşitliliği
E
Su kaynaklarının azlığı
Soru 8

Dünya genelinde nüfus artışının hızlandıran etkenler arasında aşağıdakilerde hangisi  yer almaz?

A
Ülkeler arasında yapılan göçler
B
Tıp alanında meydana gelen gelişmeler
C
Coğrafi keşiflerle yeni kıtaların bulunması
D
Gıda üretiminin artması
E
İnsan ömrünün giderek uzaması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arasında meydana gelen dış göçlerin nedenlerinden biri olarak  gösterilemez?

A
Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
B
Sınır değişiklikleri
C
Savaşlar
D
Etnik baskılar
E
Doğal afetler
Soru 10

Bir ülkede nüfusun yaş ve cinsiyet gruplarını dağılışını gösteren nüfus piramidinden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi tesbit  edilemez?

A
Ülkede yaşayan kadın sayısı
B
Genç nüfusun yaşlı nüfusa oranı
C
İşçi ve işsiz sayıları
D
Toplam ülke nüfusu
E
Erkek nüfusun toplam nüfus İçindeki payı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.