10. Sınıf Coğrafya Nüfus ve Yerleşme Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Nüfus ve Yerleşme konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Nüfus ve Yerleşme Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Nüfus ve Yerleşme Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Almanya, Fransa gibi birçok ülkenin nüfus yoğunluğu Afrika kıtasındaki ülkelerden daha fazladır. Ancak Almanya ve Fransa’da aşırı nüfuslanma gibi bir sorunun varlığından söz edilemez. Afrika ülkelerinde aşırı nüfuslanma sorunun yaşanması aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?

A
Doğal kaynakların verimli kullanamamasından
B
Yaşlı nüfus oranlarının az olmasından
C
Ölüm oranlarının fazla olmasından
D
Yüzölçümlerinin küçük olmasından
E
Bebek ölümlerinin fazla olmasından
Soru 2

Dünya genelinde nüfus artışının hızlandıran etkenler arasında aşağıdakilerde hangisi  yer almaz?

A
Tıp alanında meydana gelen gelişmeler
B
İnsan ömrünün giderek uzaması
C
Gıda üretiminin artması
D
Coğrafi keşiflerle yeni kıtaların bulunması
E
Ülkeler arasında yapılan göçler
Soru 3

Bir ülkede nüfusun yaş ve cinsiyet gruplarını dağılışını gösteren nüfus piramidinden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi tesbit  edilemez?

A
Erkek nüfusun toplam nüfus İçindeki payı
B
İşçi ve işsiz sayıları
C
Toplam ülke nüfusu
D
Genç nüfusun yaşlı nüfusa oranı
E
Ülkede yaşayan kadın sayısı
Soru 4

Gelişmişlik düzeyi fazla olan ülkelerde doğum oranı az, insan ömrü uzundur. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A
Sağlık hizmetlerinin gelişmemiş olmasına
B
Teknolojiye duyulan İlginin fazla olmasına
C
Milli gelir içinde sanayinin payının fazla olmasına
D
Ülke içinde göçlerin fazla olmasına
E
Genç nüfus oranının az olmasına
Soru 5

Ülkeler arasında meydana gelen dış göçlerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu  söylenemez?

A
İnsanlar arasında barış ve kardeşlik duygularının gelişmesi
B
Bilim ve kültür birikiminin Dünya genelinde hızla yayılması
C
İnsanlar arasındaki kültürel farklılıkların çoğalması
D
Ülkeler arasında kültürel ve ekonomik İlişkilerin artması
E
Ülkeler arasında ticaretin canlanmışı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arasında meydana gelen dış göçlerin nedenlerinden biri olarak  gösterilemez?

A
Etnik baskılar
B
Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
C
Savaşlar
D
Sınır değişiklikleri
E
Doğal afetler
Soru 7

Bir ülkede nüfus artışının neden olduğu olumsuzluklar arasında aşağıdakilerden hangisi  sayılamaz?

A
İşgücü artar.
B
Ülkenin yatırımları hizmetler sektörüne kayar.
C
Doğal kaynaklar tükenir
D
Sağlık ve eğitim hizmetleri aksamaya başlar.
E
Ülke İçindeki göçler hızlanır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi olumsuz etkileyen faktörlerden biri  değildir?

A
Arazinin engebeliliği
B
Yer altı kaynaklarının azlığı
C
iklim çeşitliliği
D
Su kaynaklarının azlığı
E
Ulaşımının elverişsizliği
Soru 9

Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfus sayımı ile tesbit edilmesi hedeflenen özelliklerinden biri  değildir?

A
Konut tipi ve sayısı
B
Nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımı
C
Nüfusun İstihdam durumu
D
Çalışma çağındaki nüfus sayısı
E
Ülke içindeki nüfus hareketleri
Soru 10

I.      Nüfus dağılışı dengesizdir. II.    İhracatında sanayi ürünlerinin payı fazladır. III.  Nüfusu dağılışı doğal koşullardan fazla etkilenir. IV.   Nüfus artış hızı düşüktür. Gelişmiş bir ülkenin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi  sayılamaz?

A
Yalnız I
B
III ve IV
C
II ve IV
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.