10. Sınıf Coğrafya Nüfus ve Yerleşme Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Nüfus ve Yerleşme konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Nüfus ve Yerleşme Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Nüfus ve Yerleşme Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir merkezde plansız kentleşmenin yaşandığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?

A
Stratejik açıdan önemli yollar üzerinde bulunması
B
Nüfus sayısının fazla olması
C
Sanayileşme hızının kentleşme hızından fazla olması
D
Ticaret, bankacılık, turizm, sanayi gibi çeşitli etkinliklerin bir arada yapılabilmesi.
E
Konut sayısının fazla olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisine bakılarak bir ülkede nüfus artış hızının yüksek olduğu sonucuna ulaşılabilir?

A
Yeraltı kanaklarının az olmasına
B
Enerji tüketiminin fazla olmasına
C
Tarımsal üretimin az olmasına
D
Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olmasına
E
Ülke içi göçlerin fazla olmasına
Soru 3

Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde nüfusun az olmasının nedeni diğerlerinden farklıdır?

A
Güney Afrika
B
Kuzey Afrika
C
Orta Asya
D
İskandinav Yarımadası
E
Avusturalya
Soru 4

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yerleşmenin üst sınırı diğerlerine oranla  daha yüksektir?

A
İsveç
B
İtalya
C
Kanada
D
Rusya
E
Brezilya
Soru 5

Tarımla uğraşan nüfusun tarım alanlarının yüzölçümüne bölünmesi sonucu tarımsal nüfus yoğunluğu bulunur.Buna göre, tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Yerşekilleri engebelidir.
B
Ülkenin toplam nüfusu fazladır.
C
Ülke yüzölçümü geniştir.
D
Makinalı tarım gelişmiştir.
E
Tarımsal üretimi fazladır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını düşüren durumlardan biridir?

A
Kentleşme oranının artması
B
Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması
C
Milli gelirin yüksek olması
D
Genç nüfus oranın fazla olması
E
insan ömrünün uzun olması
Soru 7

Gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?

A
Nüfus dağılışı daha dengelidir.
B
Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür.
C
Nüfus artış hızı düşüktür.
D
Yaşlı nüfusu oranı fazladır.
E
Okur - yazar oranı yüksektir.
Soru 8

Türkiye’de kırsal alandan kentlere doğru yapılan iç göçlerin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi  gösterilemez?

A
Doğal nüfus artış hızının yüksek olması
B
Arazilerin erozyonla kaybedilmesi
C
Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması
D
Tarımda alınan verimin süreklilik göstermemesi
E
Konut sıkıntısının yaşanması
Soru 9

Ülkede yaşayan toplam nüfusun tarım alanlarına bölünmesi ile fizyolojik nüfus yoğunluğu, ülkenin yüzölçümüne bölünmesi sonucunda aritmetik nüfus yoğunluğu bulunur. Buna göre, fizyolojik ve aritmetik nüfus yoğunlukları arasındaki farkın fazla olduğu bir ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Çiftçi sayısı fazladır.
B
Tarımsal üretimi fazladır.
C
iklim çeşidi azdır.
D
Nüfus sayısı azdır.
E
Yerşekelleri engebelidir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisine bakılarak bir ülkenin sanayi alanında gelişmiş olduğu  söylenemez?

A
İhraç ürünleri arasında sanayi ürünlerinin payının fazla olmasına
B
Tarımsal üretiminin az olmasına
C
Sanayide çalışan nüfus oranının fazla olmasına
D
Hammadde ithâlatının fazla olmasına
E
Nitelikli eleman sayısının fazla olmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.