10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Su Kaynakları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin coğrafi dağılışı ile aktif volkanlar paralellik gösterir?

A
Artezyen
B
Karstik kaynak
C
Yamaç Kaynağı
D
Fay kaynağı
E
Gayzer
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, set göllerinin oluşu­munda etkili olan faktörlerden değildir?

A
Alüvyonlar
B
Bitki örtüsü
C
Heyelanlar
D
Lavlar
E
Dalga ve akıntılar
Soru 3

I.Göller
II.Buzullar
III.Okyanuslar
IV.Nehirler
Yukarıdaki su kaynaklarından hangileri tuzlu su özelliği taşır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 4

Aşağıda okyanusların kapladığı alanların oransal dağılımı verilmiştir.
10-sinif-cografya-su-kaynaklari-testleri-1-Optimized

A
C
B
E
C
B
D
D
E
A
Soru 5

Dünyadaki su kaynaklarının dağılımı ve özel­likleri hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Dünyadaki tatlı su kaynaklarının en büyük bölümünü buzullar ve buz dağları oluşturur.
B
Yeraltı suları, yağışlarla yeryüzüne düşen suların yeraltında birikmesiyle oluşur.
C
Tüm su kaynakları sıcaklığın etkisiyle buharlaşır.
D
Nehirler, göller ve bataklıklar tatlı yüzey sularını oluşturur.
E
Dünya’da kişi başına düşen tatlı su dağılımı çöllerde en fazladır.
Soru 6

I. Kayaçların özellikleri
II.Arazinin jeolojik ve tektonik yapısı
III.Suyun geldiği derinlik
IV.Suyun sıcaklığı
V.Yükselti
Yukarıdakilerden hangisi, yeraltı sularının özelliklerini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
I
B
III
C
II
D
V
E
IV
Soru 7

Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken sular, buzul göllerini oluşturur. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde buzul göllerinin bulunma olasılığı en azdır?

A
Mısır
B
Finlandiya
C
Kanada
D
Danimarka
E
Norveç
Soru 8

Aşağıda bazı göller ve oluşum nedenleri eşleştirilmiştir. Bu eşlemelerden hangisi yanlıştır?
10-sinif-cografya-su-kaynaklari-testleri-2-Optimized

A
D
B
A
C
C
D
B
E
E
Soru 9

10-sinif-cografya-su-kaynaklari-testleri-3-Optimized
Yandaki şekilde kesiti verilen kay­nağın oluştuğu kayaçların belirgin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kolay eriyebilir olmaları
B
Kutuplara yakın bölgelerde yer almaları
C
Fay hatlarında yer almaları
D
Geçirimsiz olmaları
E
Volkanik yörelerde yer almaları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların beslen­me kaynaklarından biri değildir?

A
Kar erimeleri
B
Buzul erimeleri
C
Yeraltı suları
D
Yağışlar
E
Tuzluluk oranı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.