10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Su Kaynakları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda bazı göller ve oluşum nedenleri eşleştirilmiştir. Bu eşlemelerden hangisi yanlıştır?
10-sinif-cografya-su-kaynaklari-testleri-2-Optimized

A
E
B
A
C
D
D
C
E
B
Soru 2

I. Kayaçların özellikleri
II.Arazinin jeolojik ve tektonik yapısı
III.Suyun geldiği derinlik
IV.Suyun sıcaklığı
V.Yükselti
Yukarıdakilerden hangisi, yeraltı sularının özelliklerini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
II
B
III
C
I
D
V
E
IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların beslen­me kaynaklarından biri değildir?

A
Buzul erimeleri
B
Kar erimeleri
C
Yağışlar
D
Tuzluluk oranı
E
Yeraltı suları
Soru 4

Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin coğrafi dağılışı ile aktif volkanlar paralellik gösterir?

A
Fay kaynağı
B
Karstik kaynak
C
Gayzer
D
Yamaç Kaynağı
E
Artezyen
Soru 5

Dünyadaki su kaynaklarının dağılımı ve özel­likleri hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Nehirler, göller ve bataklıklar tatlı yüzey sularını oluşturur.
B
Yeraltı suları, yağışlarla yeryüzüne düşen suların yeraltında birikmesiyle oluşur.
C
Dünya’da kişi başına düşen tatlı su dağılımı çöllerde en fazladır.
D
Tüm su kaynakları sıcaklığın etkisiyle buharlaşır.
E
Dünyadaki tatlı su kaynaklarının en büyük bölümünü buzullar ve buz dağları oluşturur.
Soru 6

I.Göller
II.Buzullar
III.Okyanuslar
IV.Nehirler
Yukarıdaki su kaynaklarından hangileri tuzlu su özelliği taşır?

A
Yalnız III
B
II ve IV
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 7

10-sinif-cografya-su-kaynaklari-testleri-3-Optimized
Yandaki şekilde kesiti verilen kay­nağın oluştuğu kayaçların belirgin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçirimsiz olmaları
B
Volkanik yörelerde yer almaları
C
Fay hatlarında yer almaları
D
Kolay eriyebilir olmaları
E
Kutuplara yakın bölgelerde yer almaları
Soru 8

Aşağıda okyanusların kapladığı alanların oransal dağılımı verilmiştir.
10-sinif-cografya-su-kaynaklari-testleri-1-Optimized

A
D
B
B
C
C
D
E
E
A
Soru 9

Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken sular, buzul göllerini oluşturur. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde buzul göllerinin bulunma olasılığı en azdır?

A
Kanada
B
Mısır
C
Finlandiya
D
Norveç
E
Danimarka
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, set göllerinin oluşu­munda etkili olan faktörlerden değildir?

A
Lavlar
B
Dalga ve akıntılar
C
Bitki örtüsü
D
Alüvyonlar
E
Heyelanlar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.