10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Su Kaynakları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Göller fazla sularını bir gideğen (göl ayağı) yardımıyla dışarıya boşaltıyorsa, bu göller için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söy­lenebilir?

A
Tektonik göl olduğu
B
Heyelan sonucu oluştuğu
C
Kıyı set gölü olduğu
D
Yüzölçümünün geniş olduğu
E
Göl sularının tatlı olduğu
Soru 2

Bir akarsuyun açık havza veya kapalı havza özelliğinde olması ile;

I.Bitki örtüsü

II.İklim

III.Yer şekilleri

IV.Ülkenin yüz ölçümü

V.Yer aldığı yarım küre

faktörlerinden hangileri arasında bir ilişki var­dır?

A
I ve II
B
I ve V
C
II ve III
D
IV ve V
E
III ve IV
Soru 3

10-sinif-cografya-su-kaynaklari-testleri-4-Optimized


Deniz suyunun tuzluluk oranını etkileyen en önemli faktör enlemdir.
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış bölgelerin hangisinde yer alan deniz suyunun tuzluluk oranının diğerlerine göre daha yük­sek olduğu söylenebilir?

A
V
B
II
C
IV
D
III
E
I
Soru 4

Aşağıdaki denizlerden hangisinin Atlas Okya­nusu ile bağlantısı yoktur?

A
Karayip
B
Akdeniz
C
Kızıldeniz
D
Karadeniz
E
Baltık
Soru 5

I.Umman Denizi
II.Japon Denizi
III.Baltık Denizi
Yukarıdaki denizlerin bağlantılı olduğu okya­nuslar aşağıdakilerden hangisinde doğru ola­rak verilmiştir?
10-sinif-cografya-su-kaynaklari-testleri-8-Optimized

A
E
B
C
C
D
D
A
E
B
Soru 6

Aşağıdaki ırmaklardan hangisi, Asya kıtasın­da yer almaz?

A
İndus
B
Kongo
C
Yang-Çe(Gökırmak)
D
Ganj
E
Fıra
Soru 7

Aşağıdaki haritada Dünya’daki büyük nehirlerden üç tanesinin yeri belirtilmiştir.
10-sinif-cografya-su-kaynaklari-testleri-6-Optimized

A
A
B
E
C
B
D
C
E
D
Soru 8

Tektonik göller, yer kabuğunun kırılmaya uğramış bölümlerindeki çukurluklarda oluşur.
Buna göre, aşağıdaki tektonik göllerden han­gisi Doğu Afrika Grabeni’nde yer almaz?

A
Issık
B
Albert
C
Nyasa
D
Tanganika
E
Victoria
Soru 9

Aşağıda akım grafiği verilen akarsulardan hangisinin rejimi düzenlidir?
10-sinif-cografya-su-kaynaklari-testleri-5-Optimized

A
A
B
C
C
E
D
D
E
B
Soru 10

Aşağıdaki grafikte kara ve denizlerin yarım küre­lerde kapladığı oranlar farklı renklerle gösterilmiştir.
10-sinif-cografya-su-kaynaklari-testleri-7-Optimized
Grafikteki verilere dayanarak;
I.Karaların çoğu KYK’dedir.
II.Her iki yarım kürede de denizlerin oranı ka­ralardan daha fazladır.
III.Denizler GYK’de daha geniş yer kaplamak­tadır.
IV.Yarım kürelerin sıcaklık ortalaması aynıdır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
Yalnız IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.