10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Kayaç Çeşitleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de voklüz, yamaç, fay, kaplıca gibi çeşitli yer altı kaynaklarının bir arada bulunması aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

A
Tarımsal üretimin fazla olduğuna
B
İklim ve yerşekillerinin çeşitlilik gösterdiğine
C
Nufusun fazla olduğuna
D
Orta kuşakta bulunduğuna
E
Turizm etkinliklerinin gelişmiş olduğuna
Soru 2

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde karstik arazilerde yer alan voklüz kaynaklarına  daha fazla rastlanır?

A
Japonya
B
Yunanistan
C
İsveç
D
Brezilya
E
İran
Soru 3

Türkiye’de fay kaynaklarının yaygın olarak bulunduğu alanlarda bu tür kaynaklara bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin yoğunlaştığı söylenebilir?

A
Turizm
B
Sanayi faaliyetleri
C
Ticari etkinlikler
D
Madencilik
E
Tarım çalışmaları
Soru 4

Sekil11

Aşağıdakilerden hangisinin şekilde verilen kaynağın bir özelliği olduğu söylenebilir?

A
Kurak dönemde debisinin azalması
B
Sularının sıcak olması
C
Basınçlı olması
D
Volkanik arazilerle paralellik göstermesi
E
Fay hatlarının bulunduğu bölgelerde yer alması
Soru 5

Bursa, Balıkesir, Kütahya gibi illerde çok sayıda sıcak su kaynağının bulunması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
İklimin yağışlı olmasıyla
B
Maden açısından zengin yatakların bulunmasıyla
C
Yer yapısının yumuşak taşlardan oluşmasıyla
D
Fay hatlarının bulunmasıyla
E
Türkiye'nin batısında yer almalarıyla
Soru 6

Türkiye’de kuraklığın fazla olduğu bölgelerde taban suyuna ulaşmak ve özellikle tarımsal sulamada kullanmak üzere çeşitli kuyular açılır. Bu tür kuyuların aşağıdaki bölgelerden hangisinde daha çok açılmış olduğu söylenebilir?

A
Karadeniz
B
İç Anadolu
C
Akdeniz
D
Ege
E
Marmara
Soru 7

Yeraltı mağaralarının içinde bulunan sıcak su buharın belirli aralıklarla ve basınçla yeryüzüne püskürdüğü kaynaklara gayzer denir. Gayzer kaynaklarının aktif volkanların bulunduğu alanlarda yer aldığı bilindiğine göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gayzer kaynaklarının bulunması  beklenemez?

A
İtalya
B
Japonya
C
Endonezya
D
Türkiye
E
İzlanda
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi doğal olarak meydana gelen yeraltı kaynaklarından biri  değildir?

A
Gayzer
B
Karstik kaynak
C
Artezyen
D
Fay kaynağı
E
Kaplıca
Soru 9

Kaplıcalarda sıcak su ve buhar gücünden yararlanılarak enerji üretilen kaynaklara jeotermal enerji kaynaklar denir. Aşağıdakilerden hangisi jeotermal enerji ile elektrik üretilen kaynaklardan birisidir?

A
Ankara-Çayırhan
B
Muğla - Yatağan
C
Zonguldak - Çatalağzı
D
Elazığ - Keban
E
Denizli - Sarayköy
Soru 10

Yağmur ve kar sularının yeraltına sızarak geçirimsiz tabakaların üzerinde birikmesi yer altı sularını oluşturur.Buna göre, bir yer altı kaynağmın sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Bulunduğu enlem değeriyle
B
Geldiği derinlikle
C
iklim şartlarıyla
D
Geçtiği arazi yapısıyla
E
Denize uzaklığıyla
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.