10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Kayaç Çeşitleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Su Kaynakları Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yeraltı mağaralarının içinde bulunan sıcak su buharın belirli aralıklarla ve basınçla yeryüzüne püskürdüğü kaynaklara gayzer denir. Gayzer kaynaklarının aktif volkanların bulunduğu alanlarda yer aldığı bilindiğine göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gayzer kaynaklarının bulunması  beklenemez?

A
İtalya
B
Japonya
C
İzlanda
D
Endonezya
E
Türkiye
Soru 2

Kaplıcalarda sıcak su ve buhar gücünden yararlanılarak enerji üretilen kaynaklara jeotermal enerji kaynaklar denir. Aşağıdakilerden hangisi jeotermal enerji ile elektrik üretilen kaynaklardan birisidir?

A
Elazığ - Keban
B
Denizli - Sarayköy
C
Zonguldak - Çatalağzı
D
Muğla - Yatağan
E
Ankara-Çayırhan
Soru 3

Bursa, Balıkesir, Kütahya gibi illerde çok sayıda sıcak su kaynağının bulunması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Fay hatlarının bulunmasıyla
B
Türkiye'nin batısında yer almalarıyla
C
Yer yapısının yumuşak taşlardan oluşmasıyla
D
Maden açısından zengin yatakların bulunmasıyla
E
İklimin yağışlı olmasıyla
Soru 4

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde karstik arazilerde yer alan voklüz kaynaklarına  daha fazla rastlanır?

A
Brezilya
B
İsveç
C
Japonya
D
İran
E
Yunanistan
Soru 5

Yağmur ve kar sularının yeraltına sızarak geçirimsiz tabakaların üzerinde birikmesi yer altı sularını oluşturur.Buna göre, bir yer altı kaynağmın sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
iklim şartlarıyla
B
Geldiği derinlikle
C
Bulunduğu enlem değeriyle
D
Denize uzaklığıyla
E
Geçtiği arazi yapısıyla
Soru 6

Türkiye’de voklüz, yamaç, fay, kaplıca gibi çeşitli yer altı kaynaklarının bir arada bulunması aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

A
Turizm etkinliklerinin gelişmiş olduğuna
B
Orta kuşakta bulunduğuna
C
Nufusun fazla olduğuna
D
İklim ve yerşekillerinin çeşitlilik gösterdiğine
E
Tarımsal üretimin fazla olduğuna
Soru 7

Türkiye’de kuraklığın fazla olduğu bölgelerde taban suyuna ulaşmak ve özellikle tarımsal sulamada kullanmak üzere çeşitli kuyular açılır. Bu tür kuyuların aşağıdaki bölgelerden hangisinde daha çok açılmış olduğu söylenebilir?

A
İç Anadolu
B
Ege
C
Akdeniz
D
Marmara
E
Karadeniz
Soru 8

Türkiye’de fay kaynaklarının yaygın olarak bulunduğu alanlarda bu tür kaynaklara bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin yoğunlaştığı söylenebilir?

A
Tarım çalışmaları
B
Turizm
C
Ticari etkinlikler
D
Sanayi faaliyetleri
E
Madencilik
Soru 9

Sekil11

Aşağıdakilerden hangisinin şekilde verilen kaynağın bir özelliği olduğu söylenebilir?

A
Basınçlı olması
B
Volkanik arazilerle paralellik göstermesi
C
Kurak dönemde debisinin azalması
D
Fay hatlarının bulunduğu bölgelerde yer alması
E
Sularının sıcak olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi doğal olarak meydana gelen yeraltı kaynaklarından biri  değildir?

A
Kaplıca
B
Artezyen
C
Gayzer
D
Fay kaynağı
E
Karstik kaynak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.