10. Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Topoğrafya ve Kayaçlar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Andezit, bazalt, granit kayaçlarının yaygın ol­duğu bir yöre için;
I.Bitki örtüsü cılızdır.
II.Yağış miktarı fazladır.
III.Volkanizma etkili olmuştur.
IV.Kuzey Yarım Küre’dedir.
V.Toprağı verimsizdir.
yargılarından hangisi, kesin olarak söylenebi­lir?

A
IV
B
I
C
II
D
V
E
III
Soru 2

Kalker, jips ve kayatuzu gibi kayaçların bulun­duğu ortamlarda dolin, kanyon, lapya gibi yü­zey şekillerinin oluşmasında aşağıdaki faali­yetlerden hangisi etkili değildir?

A
Erime
B
Ayrışma
C
Aşınma
D
Buzullanma
E
Tortulanma
Soru 3

Organik tortul kayaçlar bitki ve hayvan kalıntıları­nın birikmesiyle oluşurlar. Buna göre; aşağıdaki kayaçlardan hangisi, organik tortullardan biri değildir?

A
Taşkömürü
B
Mercan kaya
C
Tebeşir
D
Mermer
E
Linyit
Soru 4

Mağaraların tavanındaki sarkıtlar, tabanındaki dikitler ve bunların birleşmesiyle oluşan sü­tunlar aşağıdaki taş gruplarından hangisine örnektir?

A
Katılaşım
B
Metamorfik
C
Kimyasal tortul
D
Organik tortul
E
Kırıntı tortul
Soru 5

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin oluştuğu dönemlere ait bitki ve hayvan türleri hakkında herhangi bir bilgi vermesi beklenmez?

A
Granit
B
Mercan kaya
C
Taşkömürü
D
Konglomera
E
Linyit
Soru 6

Magmanın volkanik faaliyetler sonucu yeryüzüne çıktıktan sonra soğuyup katılaşmasıyla dış püs­kürük kayaçlar oluşur. Buna göre, aşağıdaki kayaçlardan hangisi, farklı bir yolla oluşmuştur?

A
Andezit
B
Bazalt
C
Kalker
D
Obsidyen
E
Tüf
Soru 7

Kızgın ve sıvı haldeki magma;
I.Soğuma
II.Katılaşma
III.Erime
IV.Fosilleşme
V.Başkalaşım
süreçlerinden hangilerinin sonucu olarak püskürük kayaçlara dönüşür?

A
III ve IV
B
IV ve V
C
I ve II
D
II ve III
E
I ve IV
Soru 8

Şiddetli sıcaklık ve basıncın etkisinde renk ve şekil değişimine uğrayarak oluşan kayaçlara ne ad verilir?

A
Fiziksel tortul kayaçlar
B
Organik tortul kayaçlar
C
Dış püskürük kayaçlar
D
Başkalaşım kayaçları
E
İç püskürük kayaçlar
Soru 9

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin oluşumun­da dış kuvvetlerin etkili olduğu söylenebilir?

A
Andezit
B
Bazalt
C
Volkan camı
D
Kum taşı
E
Gnays
Soru 10

Aşağıdaki kayaçlardan hangisi, metamorfizmaya uğramamıştır?

A
Elmas
B
Gnays
C
Çakıltaşı
D
Şist
E
Mermer
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.