10. Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Topoğrafya ve Kayaçlar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Sıcaklık - Basınç
B
Aşınma - Tortulaşma
C
Tortulaşma - Soğuma
D
Ayrışma - Erime
E
Soğuma - Buzullaşma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, bitki ve hayvan fo­sillerinin çukur alanlarda, havasız bir ortamda tortulanıp sıkışmasıyla oluşan kayaçlara ör­nek gösterilebilir?

A
Tüf
B
Taşkömürü
C
Andezit
D
Mermer
E
Granit
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, püskürük kayaçların ortak özelliklerinden biri değildir?

A
İçlerinde fosil bulunmaz.
B
Minerallerden oluşurlar.
C
Oluşumlarında dış kuvvetler doğrudan etkilidir.
D
Görünümleri kristallidir.
E
Rengi katılaşım hızına bağlıdır.
Soru 4

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin oluşumun­da tortulanma etkili değildir?

A
Kömür
B
Jips
C
Kumtaşı
D
Bazalt
E
Kil taşı
Soru 5

Dış kuvvetler tarafından taşınan materyallerin yeryüzünün çukur yerlerinde üst üste birikerek sı­kışıp sertleşmesiyle oluşan kayaçlara tortul ka­yaçlar denir. Buna göre, aşağıdaki kayaçlardan hangisi, tortul kayaçlara örnek gösterilemez?

A
Konglomera
B
Taşkömürü
C
Gabro
D
Mercan kayaları
E
Tebeşir
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde verilen kayaçların ikisi de volkanik olayların etkisiyle oluş­muştur?

A
Andezit - Bazalt
B
Linyit - Mermer
C
Granit - Çakıltaşı
D
Mercankaya - Taşkömürü
E
Kumtaşı - Turba
Soru 7

Traverten oluşumunun yaygın olduğu bir yö­rede aşağıdaki kayaçlardan hangisinin varlı­ğından kesin olarak söz edilebilir?

A
Granit
B
Obsidyen
C
Tüf
D
Kalker
E
Taşkömürü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, tortul kayaçların or­tak özelliklerinden biri değildir?

A
Yeryüzünde bulunan en yaygın kayaçlardır.
B
Magma kökenli kayaçlardır.
C
Başkalaşıma uğrayarak oluşurlar.
D
İçlerinde canlı kalıntıları bulunur.
E
Genellikle tabakalı bir yapıdadır.
Soru 9

Mermer aşağıdaki kayaçlardan hangisinin- başkalaşıma uğraması sonucunda oluşmuş­tur?

A
Kalker
B
Gnays
C
Volkan tüfü
D
Volkan camı
E
Bazalt
Soru 10

Kumtaşının şiddetli sıcaklık ve basıncının et­kisinde kalarak değişmesi sonucunda aşağı­daki kayaçlardan hangisi oluşur?

A
Şist
B
Kuvarsit
C
Mermer
D
Gnays
E
Elmas
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.