10. Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Topoğrafya ve Kayaçlar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, püskürük kayaçların ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Minerallerden oluşurlar.
B
Rengi katılaşım hızına bağlıdır.
C
Görünümleri kristallidir.
D
İçlerinde fosil bulunmaz.
E
Oluşumlarında dış kuvvetler doğrudan etkilidir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde verilen kayaçların ikisi de volkanik olayların etkisiyle oluş­muştur?

A
Granit - Çakıltaşı
B
Mercankaya - Taşkömürü
C
Kumtaşı - Turba
D
Andezit - Bazalt
E
Linyit - Mermer
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, tortul kayaçların or­tak özelliklerinden biri değildir?

A
Yeryüzünde bulunan en yaygın kayaçlardır.
B
İçlerinde canlı kalıntıları bulunur.
C
Genellikle tabakalı bir yapıdadır.
D
Başkalaşıma uğrayarak oluşurlar.
E
Magma kökenli kayaçlardır.
Soru 4

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin oluşumun­da tortulanma etkili değildir?

A
Kil taşı
B
Kumtaşı
C
Bazalt
D
Jips
E
Kömür
Soru 5

Traverten oluşumunun yaygın olduğu bir yö­rede aşağıdaki kayaçlardan hangisinin varlı­ğından kesin olarak söz edilebilir?

A
Tüf
B
Granit
C
Taşkömürü
D
Kalker
E
Obsidyen
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, bitki ve hayvan fo­sillerinin çukur alanlarda, havasız bir ortamda tortulanıp sıkışmasıyla oluşan kayaçlara ör­nek gösterilebilir?

A
Taşkömürü
B
Tüf
C
Granit
D
Mermer
E
Andezit
Soru 7

Dış kuvvetler tarafından taşınan materyallerin yeryüzünün çukur yerlerinde üst üste birikerek sı­kışıp sertleşmesiyle oluşan kayaçlara tortul ka­yaçlar denir. Buna göre, aşağıdaki kayaçlardan hangisi, tortul kayaçlara örnek gösterilemez?

A
Tebeşir
B
Taşkömürü
C
Mercan kayaları
D
Gabro
E
Konglomera
Soru 8

Mermer aşağıdaki kayaçlardan hangisinin- başkalaşıma uğraması sonucunda oluşmuş­tur?

A
Bazalt
B
Kalker
C
Volkan camı
D
Volkan tüfü
E
Gnays
Soru 9

Kumtaşının şiddetli sıcaklık ve basıncının et­kisinde kalarak değişmesi sonucunda aşağı­daki kayaçlardan hangisi oluşur?

A
Kuvarsit
B
Şist
C
Mermer
D
Elmas
E
Gnays
Soru 10

Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Soğuma - Buzullaşma
B
Sıcaklık - Basınç
C
Aşınma - Tortulaşma
D
Tortulaşma - Soğuma
E
Ayrışma - Erime
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.